Dni krzyżowe

dni06_maxPoniedziałek 22 maja 2006 r. był pierwszym z trzech Dni Krzyżowych, poprzedzjących święto Wniebowstąpienia. Od 10-ciu lat tradycją jest organizowanie w tych dniach Mszy św. w poszczególnych miejscowościach parafii – Grodzisku, Różance i Zawadce. W tym roku poniedziałkowa uroczystość odbyła się na posesji Władysława Cynarskiego, obok jednej z najstarszych kapliczek Różanki. Odprawiający Mszę św. ks.Jerzy Oczoś zwrócił uwagę na rolę, jaką w historii i religii Polaków odgrywała obecność przydrożnych kapliczk i krzyży. Przytoczył słowa zawarte w opracowaniu poświęconemu historii miejscowej kapliczki, autorstwa Józefa Cynarskiego: „Trzeba ocalać i zachowywać jak najwięcej z tego, co jeszcze zostało po naszych przodkach. Losy niepozornych budowli, jakimi są kapliczki wiejskie i krzyże, tkwią jedynie w sercach i umysłach ludzkich. Należy zrobić wszystko aby pamięć ludzka o nich nie zaginęła. Wiedza o budowniczych, o intencjach, jakie im przyświecały, znakomicie dopełnia i wzbogaca historię kultury duchowej naszego regionu, naszą tożsamość. ”

Podczas nabożeństwa modlono się o dobre urodzaje a ks. proboszcz dokonał poświęcenia okolicznych pól.

Czytaj więcej