KOLEJNA KSIĄŻKA O RÓŻANCE

ksiązka

Na zaproszenie Rady Sołeckiej w Różance oraz Ośrodka Kultury w Wiśniowej do Domu Ludowego przybyło 26.04.2018 roku wiele osób. Byli to: Grzegorz Tomaszewski –Radny Rady Powiatu w Strzyżowie, Marcin Kut – Wójt Gminy Wiśniowa, Ryszard Strzępek – Przewodniczący Rady Gminy w Wiśniowej, Zenon Tomaszewski i Kazimierz Pęczar – przedstawiciele Rady Gminy w Wiśniowej, ks. Jerzy Oczoś – proboszcz Parafii Grodzisko, Małgorzata Twardosz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej, Irena Zimny – pracownik biblioteki w Różance, Profesorowie i pracownicy Szkół Wyższych z Rzeszowa w osobach: Marii Siuty – Góreckiej, Jadwigi Wisz i Stanisława Góreckiego. Obecni byli też przedstawiciele szkoły – na czele z Dyrektorem Lucyną Ciołkosz oraz członkowie organizacji wiejskich. Dużą grupę stanowili rodacy, którzy obecnie mieszkają poza Różanką. Tak liczne grono słuchaczy, zebrało się w związku z promocją książki: „Rody Różańskie”, napisanej przez Józefa Cynarskiego i Witolda Grodzkiego.

Spotkanie otworzył sołtys wsi – Ryszard Strzępek, który powitał zebranych i przekazał mikrofon Grzegorzowi Tomaszewskiemu. Pan Grzegorz, jako wieloletni pracownik Ośrodka Kultury w Wiśniowej, z wrodzoną swadą i dowcipem, poprowadził prezentację. Zaprosił na scenę zespół: „Wisienka”, działający pod patronatem OK w Wiśniowej. Ten młody, ale już renomowany zespół, z dużym wdziękiem i profesjonalizmem, wprowadził wykonywanymi utworami „wiejskie – swojskie klimaty”. Dziewczyny otrzymały liczne oklaski, a szczególne podziękowania należą się Panu Dariuszowi Dacie, który ten zespół stworzył, prowadzi i zdobywa z nim wiele nagród.

Po występie zespołu, mikrofon został przekazany Józefowi Cynarskiemu. Opowiedział on o kulisach powstania tego opracowania. Podziękował tym, którzy przyczynili się do powstania książki – większość jego rozmówców przeszła już niestety „na drugą stronę życia”, zaproponował, aby oklaskami podziękować Tadeuszowi Wilusz, który szczególnie angażował się w zbieranie potrzebnych materiałów. Przedstawił również skrótowo, zawartość książki, oraz uwagi dotyczące „poruszania się po niej”.

Witold Grodzki uruchomił prezentację multimedialną, do której dodał swoje komentarze. Na 40 slajdach starał się przedstawić w olbrzymim skrócie, swoisty rozwój naszej miejscowości. Przedstawiane materiały wzbudziły duże zainteresowanie odbiorców, bo w nowoczesny sposób pokazywały historię Różanki. Na koniec odniósł się do zebranych, niejako przy okazji, fotografii, które można w znakomity sposób wykorzystać do nowego opracowania, być może w formie albumowej. Pomysł ten został wstępnie zaaprobowany przez Sołtysa, który obiecał podjęcie prób zdobycia środków finansowych na takie wydanie.

Kolejnym punktem spotkania było rozprowadzanie książki oraz pamiątkowe wpisy autorów. Nie zabrakło też „strawy dla ciała”, poczęstować się można było czymś słodkim oraz ciepłym i zimnym napojem. Sołtys, w imieniu Rady Sołeckiej podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tak miłego spędzenia wieczoru. Dodatkowym elementem, który pojawił się niejako „przy okazji”, był fakt, że 23 kwietnia był obchodzony Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Cieszy fakt, że taka niewielka miejscowość, jaką jest Różanka, potrafiła na przestrzeni ostatnich 4 lat wydać cztery opracowania książkowe, dotyczące historii wsi. Dzięki zrozumieniu i współpracy z mieszkańcami udało się tego dokonać, a Rada Sołecka nie mówi, że na tym ma się zakończyć ta swoista promocja wsi.

Zdjęcia z imprezy.

Czytaj więcej

Niezwykła kobieta na trudne czasy, biografia Katarzyny Kopeć opisana przez Irenę Niewiarowską

Koło Gospodyń Wiejskich w Różance w 2017 roku obchodziło piękny jubileusz 80-lecia swojej działalności. Opracowując kronikę koła, zebrałam dostępne informację na ten temat. W skromnym zakresie odtworzyłam historię koła, zebrałam dostępną wiedzę , nazwiska przewodniczących. Wiele świadków tamtych czasów już nie żyje, stąd wiedza nie jest w pełni kompletna. Szczególnie w tym 80 – leciu zafascynowała mnie osoba przewodniczącej Katarzyny Kopeć. Żyła w latach 1900 – 1962r, była córką Jacentego Kopcia i Anieli Zięba. Mimo upływu lat to nazwisko jest wymieniane, wspominane przez starsze pokolenia ze względu na jej szeroko pojętą działalność, wyjątkową osobowość na niwie religijnej i kulturalnej. Przeżyła wiele trudnych okresów naszej historii. (więcej…)

Czytaj więcej