Zebranie wiejskie – podsumowanie

W dniu 18 września 2022 roku odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem
był podział funduszu sołeckiego na 2023 rok. Zebranie prowadził sołtys wsi Ryszard Strzępek,
a zaszczyciła go obecnością Pan Wójta Marcina Kut. Ponadto w zebraniu uczestniczył radny Gminy
Wiśniowa Kazimierz Pęczar oraz protokolant Grzegorz Włodyka, który zarazem jest skarbnikiem gminy
Wiśniowa
Fundusz sołecki za jednomyślną zgodą mieszkańców uczestniczących w zebraniu został podzielony w
następujący sposób.
Do rozdzielenia środków funduszu sołeckiego na 2023r była kwota 53 206,90 zł
Transport i drogi gminne – 7 500, 00 zł tym:
-zakup kamienia i rur przepustowych na drogi gminne wewnętrzne – 7 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł w tym:
– remont dachu na DL Różanka i wykonanie zadaszenia na schodach – 20 000,00 zł
Promocja gminy /wsi/ – 15 206,99 zł w tym:
– wykonanie kalendarza wiejskiego – 4 000,00 zł
– utrzymanie strony internetowej wsi – 2 000,00 zł
– opłata domeny i pochodnych, za utrzymanie strony internetowej wsi Różanka – 500,00 zł
– zakup materiałów promocyjnych – 2 706,90 zł
– organizacja pikniku wiejskiego „ Piknik rodzinny” i usługi – 6 000,00zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 500,00 zł w tym:
– utrzymanie czystości wsi na terenach komunalnych 5 000,00 zł
– zakup kabiny WC na parking komunalny – 5 500, 00 zł

Czytaj więcej

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kościele w Różance

Na to wspaniałe święto Panie z Koła Gospodyń w Różance pod nadzorem Pani przewodniczącej przygotowały piękny wieniec dożynkowy. Został on przyniesiony i poświęcony w naszym kościele. Uczestniczył także w procesji, w której udział wzięło większość naszej kościelnej społeczności. Wieniec ten zostanie również zaprezentowany przez KGW na gminnych dożynkach. 

DSC02835 DSC02826 — kopia DSC02827 — kopia DSC02825 — kopia DSC02824 — kopia DSC02833 DSC02834 DSC02829 — kopia DSC02831

Czytaj więcej

Spotkanie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Strzyżowskiego w gminie Wiśniowa

W dniu 16 lipca 20022 roku odbyło się się spotkanie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Strzyżowskiego. W tym roku organizatorem spotkania była gmina Wiśniowa.

Na czele z wójtem gminy Panem Marcinem Kut.

Zaproszono wszystkich sołtysów powiatu Strzyżowskiego, jak wielu gości związanych z gminą Wiśniowa i powiatem Strzyżowskim na czele z Panem starostą.

W programie tego spotkania było zwiedzenie kilku miejsc na terenie gminy Wiśniowa. Między innymi zabytkowego kościoła pod. wezwaniem św. Anny i Joachima w miejscowości Niewodna, miejscowości Różanka w której odbył się pokaz gry w Tchoukball, jak i zwiedzenie wierzy widokowej wraz z zabytkowym wiatrakiem Pana Szaro. Następnie goście zwiedzili Powiatowe Centrum Sportu i Turystyki w Wiśniowej, w której znajduje się Galeria Mycielskich oraz Izba Regionalna Dawnych Narzędzi zbioru Kazimierza Długosza.

Spotkanie zakończyło się spotkaniem biesiadno-integracyjnym w Domu Ludowym w Jazowej, którego przygotowaniem zajęły się Panie koła gospodyń w Jazowej.

DSC02712

 

DSC02708 DSC02726 DSC02733 DSC02738 DSC02739 DSC02741 DSC02750 DSC02757 DSC02767 DSC02769 DSC02770 DSC02771 DSC02779 DSC02783 DSC02784 DSC02785 DSC02786 DSC02793 DSC02809 DSC02814 DSC02817

Czytaj więcej

Gminne obchody Dnia Matki 2022

BOG_5958

Dnia 28.05.2022 w Domu Ludowym w Różance odbyły się Gminne Obchody Dnia Matki. Głównym organizatorem tejże imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Różanki. Na uroczystość przybyło wiele zaproszonych gości:

 • przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wiśniowa
 • Sołtysi wsi wraz z radnymi z naszej gminy
 • Wójt gminy wiśniowa
 • oraz inni samorządowcy naszej gminy

Przebieg Gminnych Obchodów Dnia matki można podzielić na 4 główne części:

 • powitanie gości i przemowy ważnych osób
 • obdarowanie wszystkich pań upominkami
 • występ zespołu Ludowa Wisienka
 • spotkanie towarzyskie i luźne rozmowy przy ludowych melodiach

Więcej zdjęć z tej imprezy znajduje się w naszej galerii. Fotorelacja – zdjęcia wykonał Bogusław Konsur

BOG_5943

BOG_5943

BOG_5940

 

Czytaj więcej

Jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt gminy Wiśniowa informuje o jednorazowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych która na terenie Różanki odbędzie się 27 maja 2022 r.(piątek)

Zbierane będą: 

 • stare meble
 • pozostałości po budowie, remontach
 • złom metalowy
 • zużyte opony
 • inne niepotrzebne rzeczy wielkogabarytowe

Zbiórka nie będzie obejmować:

 • zużytego sprzętu elektrycznego
 • opony pochodzące od maszyn rolniczych
 • odpady azbestowe
 • części samochodowe
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej

Screenshot_1

Czytaj więcej