Ważne wydarzenia roku 2015

 • Od stycznia w naszym Kościele funkcjonują nowe organy – JOHANNUS VIVO II, które zostały zakupione przez Panią Janinę Łagowską z Chicago.
 • W marcu odbyła się uroczystość z okazji święta Kobiet oraz walne zebranie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Różanka. W zebraniu brał udział Wójt Gminy – Marcin Kut oraz Radni Gminy.
 • W dniu 26 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie na którym dokonano wyborów sołtysa wsi i członków rady sołeckiej.
 • 28 maja w trakcie uroczystości obchodów 25 lecia samorządu, radny a zarazem sołtys naszej wsi, Pan Ryszard Strzępek został odznaczony przez Prezydenta RP złotym krzyżem zasługi za działalność samorządową.
 • W dniu 12 czerwca została odprawiona uroczysta msza odpustowa w naszym Kościele a dwa dni później w Szkole Podstawowej w Różance odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Rodziny.
 • 27 czerwca odwiedzili nas członkowie Parafialnego Chóru z Niegowici wraz z dyrygentem – siostrą Nataną Szaro.
 • W dniach 27 i 28 czerwca drużyna Tchoukballowa z naszej szkoły, wzięła udział w Mistrzostwach Polski w tej dyscyplinie, które odbyły się w Rybniku.
 • Od 3 do 28 lipca na placu szkolnym trwały prace przy budowie amfiteatru. Wykonawcą był Ryszard Szypuła.
 • W tym samym czasie rozpoczęto roboty związane z przebudową drogi Tułkowice-Różanka „koło nadajników”, której remont wykonano w ramach programu usuwania klęsk powodziowych.
 • W dniu 12 lipca odbyły się gminne zawody strażackie, w których to nasza jednostka OSP zajęła pierwsze miejsca, zarówno druhowie jak i druhny.
 • W niedzielę 23 sierpnia na terenie obiektów szkolnych, odbyły się gminne uroczystości związane ze Świętem Plonów.
 • Od września trwały prace przy sieci światłowodowej, która ma dostarczać Internet.
 • 25 września do naszej Szkoły przyjechała Telewizja Polska w celu realizacji programu telewizyjnego pt. „Rusz się człowieku”. Tematem wiodącym nagrania dokonanego przez Panią Annę Sabat, był trening naszej drużyny tchoukballowej. Program wyemitowano 24 października a 30 września był skrót tych informacji w wiadomościach Telewizji Rzeszów.
 • Początkiem października zakończono w ramach programu odnowy wsi, prace związane z oznakowaniem naszej miejscowości.
 • W dniu 21 października zakończono prace montażowe ogniw fotowoltaicznych i inwerterów służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Z programu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Wiśniowa” w naszej miejscowości skorzystało 7 gospodarstw domowych.
 • W piątek 13 listopada w Domu Ludowym w Różance odbyła się uroczystość zamykająca roczną działalność sołeckiej grupy działania w ramach programu odnowy wsi. W trakcie tej uroczystości miała miejsce promocja książki pt. „Wieś z wiatrakiem w krajobrazie” autorstwa Pana Witolda Grodzkiego.
 • W dniu 13 grudnia strażacy OSP Różanka wzięli udział w dystrybucji „Szlachetnej Paczki”.

Czytaj więcej