Wykaz inwestycji zrealizowanych na terenie wsi Różanka w 2012

Prace i ważniejsze zakupy realizowane w Szkole Podstawowej w Różance
w 2012r.

Prace i zakupy realizowane przez Urząd Gminy w Wiśniowej:
– oddanie do użytku sali gimnastycznej- ogólny koszt 1,8 mln zł.-w 2012 roku: 460 tys. zł.
– wyposażenie sali gimnastycznej – 54 000 zł.
– zakup wykładziny PCV na przykrycie parkietu – 3648 zł.
– wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt ppoż – ok. 2000 zł.
– zakup gry „Piłkarzyki” – 579 zł.
Środki pozabudżetowe na budowę sali gimnastycznej: 300 tys. zł.
Zakupy finansowane przez Radę Sołecką:
– metalowe szafki uczniowskie – 3000 zł
– pomoce dydaktyczne dla Oddziału Przedszkolnego – 2000 zł.
Zakupy z budżetu szkolnego:
– szafki dla uczniów z Niewodnej – 1800 zł.
– nagłośnienie sali gimnastycznej – 1950 zł.
– wykonanie ogrodzenia od rzeki – 1200 zł
– remonty i malowanie(korytarz górny od rzeki, dolny korytarz, kl. IV, klatki schodowe, WC na górze i na dole, gabinet dyrektora – 1400 zł
– zakup lamp – 220 zł.
– odśnieżarka – 1900 zł.
– wiertarko-młot – 330 zł.
-zakup pomocy dydaktycznych – 763 zł.
Wykonano również:
– odwodnienie budynku głównego – 9794 zł
– wykonanie gabinetu dyrektora – firma budująca salę oraz pracownicy szkoły – demontaż siatki i odnowienie słupków ogrodzenia od rzeki
– sprzątanie koło budowanej sali
– równanie placów, nawiezienie ziemi -1080 zł.
– zasianie trawy(kultywator i brona oraz wał) – 336 zł.
– wykonanie skarp koło sali gimnastycznej i zasianie trawy – 65 zł.
– odnowienie konserwacji elementów drewnianych na placu zabaw – 58 zł.
Wykonano projekt kalendarza na 2013 rok. Druk został sfinansowany z pieniędzy przeznaczonych przez Radę Sołecką – 1500 zł.
W ramach projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę – 5750 zł.
Firma ze Skołyszyna na prośbę Rady Sołeckiej odmuliła odcinek rzeki przy szkole.
W miesiącach: kwiecień – październik zatrudniony był Mariusz B. jako pracownik interwencyjny. Ponadto prace na rzecz szkoły świadczył Łukasz Z. (skierowanie z GOPS)

Opracował: Dyrektor Szkoły Józef Cynarski

Czytaj więcej