Wykaz inwestycji zrealizowanych na terenie wsi w roku 2006

 • maj – położenie nawierzchni asfaltowej na 1/2 drogi Różanka Caritas oraz na drodze koło p. B.Kawy;
 • 12-14 czerwiec – wymiana okien w Domu Ludowym(góra);
 • 23-24 październik – położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Grabin(do p. Bykowskiego) oraz na rozjeździe na Rolę;
 • koniec października – wójt Z. Gruszczyński podpisał umowę na projekty sal gimnastycznych w Różance i Markuszowej; projekt został wykonany  w terminie do czerwca 2007 r.1

Czytaj więcej

Ingres biskupa dra Jana Niemca

ingres_maxW dniu 8.12.2006 roku w Kamieńcu Podolskim, w obecności biskupów, władyków, księży,  rzeszy wiernych, odbył się ingres biskupa dra Jana Niemca urodzonego w Kozłówku. W uroczystej konsekracji biskupiej, udzielonej przez Jego Eminencję Kardynała Mariana Jaworskiego ze Lwowa, brali też udział przedstawiciele gminy Wiśniowa.
Na Ukrainę pojechali: Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Strzępek, Wójt – Tadeusz Przywara, radny – Bogdan Panek, dyrektor ZEAS – Roman Klocek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Różance – Józef Cynarski oraz kierowcy – Celestyn Dziok i Marcin Panek.
Oprócz przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminy Strzyżów, w 500 kilometrową trasę udali się parafianie z Dobrzechowa, Strzyżowa, Niewodnej i Wiśniowej. Uroczystość odbyła się w katedrze pw. Piotra i Pawła na Starym Mieście. Nominat podziękował przybyłym, a szczególnie rodakom z „ pierwszej Ojczyzny”- Polski, przemawiając częściowo po ukraińsku a częściowo po polsku. W swoim pierwszym biskupim kazaniu podkreślał, że „wszystko jest darem”- obecność rodaków pielgrzymów, którzy tu przybyli, obecność jego mamy oraz wiara tylu pokoleń na tej podolskiej ziemi. Ksiądz Niemiec będzie biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko – podolskiej, w której obowiązki ordynariusza pełni biskup Leon Dubrawski. Nasza delegacja podarowała księdzu nominatowi „Pietę” wyrzeźbioną przez panią Marię Wojtowicz z Różanki.

Czytaj więcej

wybory samorządowe

W dniu 12 11.2006 r. odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy Różanki w Okręgu 7, obejmującym to sołectwo, wybierali dwóch przedstawicieli do Rady Gminy w Wiśniowej.

Wyniki głosowania w naszej miejscowości:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Wiśniowa Porozumienie Samorządowe:
   Mendocha Jacek – 58 gł.
  1. Strzępek Ryszard Antoni – 229 gł.
 • Komitet Wyborczy Samoobrona:
   Klich Marek – 36 gł.
   Gajda Czesław – 30 gł.
 • Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE DLA GMINY WIŚNIOWA:
   Szypuła Eugeniusz – 82 gł.
   Wójcik Emilia – 24 gł.

Mandaty radnych otrzymali:

 • Strzępek Ryszard Antoni
 • Szypuła Eugeniusz

W dniu 30.11.2006 r. Rada Gminy wybierała swego przewodniczącego. Funkcję tę powierzono radnemu wsi Różanka p. Ryszardowi Strzępek.

Czytaj więcej