Ingres biskupa dra Jana Niemca

ingres_maxW dniu 8.12.2006 roku w Kamieńcu Podolskim, w obecności biskupów, władyków, księży,  rzeszy wiernych, odbył się ingres biskupa dra Jana Niemca urodzonego w Kozłówku. W uroczystej konsekracji biskupiej, udzielonej przez Jego Eminencję Kardynała Mariana Jaworskiego ze Lwowa, brali też udział przedstawiciele gminy Wiśniowa.
Na Ukrainę pojechali: Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Strzępek, Wójt – Tadeusz Przywara, radny – Bogdan Panek, dyrektor ZEAS – Roman Klocek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Różance – Józef Cynarski oraz kierowcy – Celestyn Dziok i Marcin Panek.
Oprócz przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminy Strzyżów, w 500 kilometrową trasę udali się parafianie z Dobrzechowa, Strzyżowa, Niewodnej i Wiśniowej. Uroczystość odbyła się w katedrze pw. Piotra i Pawła na Starym Mieście. Nominat podziękował przybyłym, a szczególnie rodakom z „ pierwszej Ojczyzny”- Polski, przemawiając częściowo po ukraińsku a częściowo po polsku. W swoim pierwszym biskupim kazaniu podkreślał, że „wszystko jest darem”- obecność rodaków pielgrzymów, którzy tu przybyli, obecność jego mamy oraz wiara tylu pokoleń na tej podolskiej ziemi. Ksiądz Niemiec będzie biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko – podolskiej, w której obowiązki ordynariusza pełni biskup Leon Dubrawski. Nasza delegacja podarowała księdzu nominatowi „Pietę” wyrzeźbioną przez panią Marię Wojtowicz z Różanki.