Ciekawostki

  • ksia_maxMiejscowości Różanka poświęcono dwa opracowania monograficzne. Są to pozycje: „Historia wsi Różanki, jej mieszkańców i kościoła” – autorstwa O.Władysława Józefa Włodyki OFM (Rzeszów 1998) oraz „Zarys historii wsi Różanka” – praca Stanisława Cynarskiego (maszynopis, Kraków 1956).
  • Najpopularniejsze nazwiska Różanki: Gajewski, Warchoł, Strzępek, Wójcik, Bryda, Włodyka, Cynarski, Góra, Tęczar.
  • Funkcjonujący w Różance gazociąg wybudowany został w 1937 roku. Już przed II wojną światową zasilał on działający na terenie górnej Różanki młyn. Jest to gazociąg Ø 250 wysokiego ciśnienia, relacji Sędziszów – Warzyce. Po generalnym remoncie, dokonanym w latach 1967 – 70 oraz wybudowaniu punktów redukcyjnych w Zawadce i Niewodnej, zaopatruje w gaz Różankę oraz przyległe miejscowości.
  • siek_maxNa terenie dolnej Różanki dokonano ciekawego znaleziska archeologicznego. Jest to siekierka z krzemienia pasiastego, której pochodzenie datuje się na ok. 2200 – 1800 lat p.n.e. tj. końcowy okres epoki kamienia – neolit.
  • Siekierka nie jest jedyną ciekawostką archeologiczną Różanki. Okazuje się, iż różańska ziemia kryje w sobie inne skarby, gdyż udało się wyodrębnić kilka innych stanowisk archeologicznych, z których wydobyto m.in.: fragmenty ceramiki z przełomu XIII i XIV wieku, fragmenty ceramiki kultury pucharów lejowatych (neolit – ok. 3000 lat p.n.e.), fragmenty ceramiki kultury sznurowej (koniec neolitu).
  • Na posesji Tadeusza Szaro znajduje się młyn wiatrowy, zbudowany w roku 1947 przez Władysława Szaro, ojca obecnego właściciela.wiatrak_maxWysokość wiatraka wynosi 3,5 m, a średnica śmigieł 5 m. Mechanizm służący do przemiału zboża wykonał i zamontował sam W. Szaro. Po dziś dzień w wiatraku znajdują się oryginalne, kamienne żarna, sita przesiewające przemiał, koła i napęd z drewna. W roku 1998 młyn został poddany remontowi. Wtedy to oszalowano konstrukcję, pokryto dach blachą i wymieniono śmigła. Remont wykonał właściciel i jego starszy brat, który pamiętał początkowe ułożenie łopat. Co ciekawe, jak mówi sam właściciel, wiatrak stoi na miejscu, gdzie już wcześniej był młyn wietrzny, który przypuszczalnie został gdzieś przewieziony.
    Drugim wiatrakiem jaki zachował się na terenie Różanki, choć już w mniej okazałym stanie, jest wiatrak należący do Stanisława Ogorzałka. Młyn ten został zbudowany w 1957 roku przez Juliana Ogorzałka, ojca obecnego właściciela. Wysokość młyna wynosi 4 m, a średnica śmigieł – 4,5 m. Mechanizmy znajdujące się w środku zostały sprowadzane prawdopodobnie z Cieszyny, gdzie wykonał je miejscowy majster. Wiatrak zachowany jest w pierwotnej, oryginalnej postaci. Trzy śmigła zostały uszkodzone przez silny wiatr.
  • kapl1_maxNa terenie Różanki znajduje się 31 przydrożnych kapliczek oraz krzyży. Najstarsze z nich pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. W ostatnich latach rozpowszechnił się zwyczaj budowania kapliczek w pobliżu domu. Zauważa się także wzrastającą dbałość o już istniejące, które coraz częściej poddawane są gruntownej renowacji.