Noworoczne życzenia

NY

Spokoju, radości i chwili oddechu.
Mijający rok był dla nas wszystkich prawdziwym wyzwaniem.
Życzymy Wam więc, aby nadchodzący 2023 rok przyniósł jedynie to, co dobre!
Niech wszystkie wasze plany zawodowe i prywatne owocują samymi sukcesami,
a nowe pomysły kiełkują w głowie nieustannie.
Roku bez trosk i zmartwień, życia w miłości, przyjaźni i szczęściu. Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech.

Życzą:

Ryszard Strzępek

Rada Sołecka

Administrator Strony

 

Czytaj więcej

Małe podsumowanie prac Rady Sołeckiej w roku 2022

Koniec upływającego roku skłania do podsumowań, omawiania tego, co było w planach a co zostało zrealizowane. Sołtys wsi Różanka – Ryszard Strzępek zwołał na dzień 29 grudnia Radę Sołecką, aby przeanalizować realizację tegorocznych zadań. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście z Wójtem Gminy Wiśniowa – Marcinem Kutem na czele, przedstawiciele organizacji wiejskich oraz Pan Stanisław Frodyma. Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było rozliczenie zadania pt.: Wydanie trzeciego tomiku wierszy Jana Frodymy. Tomik wierszy nosi podtytuł: „Moje marzenie”.

Sołtys po powitaniu przybyłych i krótkim wstępie oddał głos Józefowi Cynarskiemu i Witoldowi Grodzkiemu – redaktorom opracowania. Józef Cynarski przytoczył tytułowy utwór i przedstawił prace związane z wydaniem tego tomu „Wybranych wierszy Jana Frodymy”. Tomiki ukazywały się w latach: 2018, 2020 i 2022. Materiały, które posłużyły do wydania, zostały przekazane przez rodzinę Jana Frodymy. Były to rękopisy wierszy oraz fotografie i slajdy wykonane przez Jana. Przedstawiona została pokrótce droga powstawania wydawnictw, ich finansowania i wprowadzania w obieg czytelniczy.

Ostatni, trzeci tomik został podzielony na rozdziały: „Tak mówi Biblia”, „Życie wiejskie”, „Nasza wiara” i „Marzenia, refleksje, spostrzeżenia” oraz dodatek „Ilustracje”. Czytelnik otrzymał również wskazówki, odnośnie charakteru utworów.

Współredaktor książki – Witold Grodzki mieszkający w Krośnie przedstawił z kolei relację z realizacji zadania dotyczące druku, który wykonało wydawnictwo „Ruthenus” Pana Rafała Barskiego. Należy nadmienić, że większość różańskich publikacji książkowych zrealizowano przez to właśnie wydawnictwo. W dalszej części spotkania, Witold Grodzki poruszył sprawę wprowadzenia zdjęć do książki, które wg. niego, dobrze charakteryzują postać autora – „Magellana”(taki przydomek „nadano” nauczycielowi geografii i astronomii w Mikołowskim Liceum). Podjął również próbę analizy utworów pod względem przydatności dla młodego pokolenia. Należy dodać, że siostra Witolda, Pani Agata Grodzka również miała wkład w ostateczny wygląd publikacji poprzez dokonanie korekty. W tym miejscu należą się podziękowania za jej pracę.

Głos w sprawie wydania wierszy zabrał Wójt Gminy oraz bratanek autora Stanisław Frodyma. Wójt podziękował Radzie Sołeckiej za wspieranie inicjatyw wydawniczych, dotyczących Różanki a przez to wzbogacanie dorobku kulturalnego gminy Wiśniowa. Nadmienił, że od 2014 roku Różanka stara się wprowadzać nowe opracowania na rynek czytelniczy. Z kolei Stanisław Frodyma w imieniu rodziny i nieżyjącego autora wierszy, przekazał podziękowania Radzie i redaktorom, za upamiętnianie i propagowanie twórczości mieszkańców Różanki.

Na koniec Sołtys wsi podziękował redaktorom, przekazał zebranym tomiki (z poleceniem rychłego przeczytania) oraz poinformował o możliwości zaopatrzenia się w tę pozycję, u członka Rady Soleckiej – Tadeusza Szaro.

DSC02913 DSC02914 DSC02918 DSC02919 DSC02922 DSC02923 DSC02924 DSC02925 DSC02928 DSC02929 DSC02932

Józef Cynarski

Czytaj więcej

Życzenia na Boże Narodzenie 2022

Screenshot_4

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.

Nastrojowych i pachnących choinką świąt Bożego Narodzenia,
a także samych pogodnych dni w nowym, nadchodzącym roku

składa Rada Sołecka wsi Różanka na czele z sołtysem Panem

Ryszardem Strzępek, radnym i przewodniczącym Rady Gminy,

do życzeń dokłada się także radny Kazimierz Pęczar

Czytaj więcej