Raport z działania Grupy Odnowy Wsi Różanka

W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w Różance została powołana Grupa Odnowy Wsi. W jej skład weszło 10 mieszkańców, z sołtysem – Ryszardem Strzępek, jako Liderem. Podczas warsztatów przeprowadzonych w 2013 roku w Kołaczycach Grupa wypracowała Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Różanka. Przy wsparciu finansowym Gminy Wiśniowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz pracy wolontariackiej członków Grupy udało się przez 4 lata zrealizować następujące zadania:

Rok 2013

zb61

Nazwa zadania: „Budowa zbiornika wodnego na wodę pitną dla mieszkańców wsi Różanka”

Wykonano:

– zbiornik o pojemności 50 kubików

Rok 2014

alfabet_max

Nazwa zadania: „560 lat samorządu wiejskiego w Różance”

Wykonano:

– wydanie książki: „ALFABET RÓŻAŃSKI”- autor – Józef Cynarski

– czyszczenie rowów przydrożnych

– zakup mebli do kuchni Domu Ludowego

Rok 2015

100_5608

Nazwa zadania: „Co z różańskimi wiatrakami”

Wykonano:

– wydanie książki: „WIEŚ Z WIATRAKIEM W KRAJOBRAZIE” – autor – Witold Grodzki

– oznakowanie wsi

Rok 2016

dsc00143

Nazwa zadania: „Różańskie przekazywanie tradycji”

Wykonano:

– wydanie książki: „RÓŻAŃSKIE ZNAKI WIARY”- autor – Agata Grodzka

– zakup figur do szopki bożonarodzeniowej

W kolejnych latach powstały 3 opracowania związane z historią i życiem wsi.

Książka „Alfabet Różański” zawiera liczne materiały dotyczące wsi Różanka. Autor – Józef Cynarski przez 20 lat zbierał, gromadził i opracowywał informacje dotyczące rodzinnej miejscowości, opierając się na źródłach dostępnych w Internecie, archiwach czy wydawnictwach. Szczególną rolę w tym „zbieractwie” zajmują wywiady z najstarszymi mieszkańcami oraz osobami, które stały się depozytariuszami wiedzy o Różance, poprzez swoje korzenie, obserwacje czy pełnienie funkcji w tej społeczności. Już samo gromadzenie materiałów tworzyło pewną atmosferę wokół tego wydawnictwa i rozbudzało swoiste zainteresowanie. Autor zebrał dostępne informacje, dotyczące różnych dziedzin życia wsi. Rozsądnym wydawało się umieścić je w rozdziałach opartych na alfabecie. Książka ta została dobrze przyjęta w społeczności wsi ale jeszcze większe zainteresowanie wzbudziła wśród mieszkańców, którzy wyjechali z Różanki ale swoje młodzieńcze lata wpisali w jej historię.

Kolejne opracowania dotyczące różańskich wiatraków czy kapliczek gromadzą informacje o tych budowlach, które były obecne i nadal są wpisane w wiejski krajobraz. Pozyskanie informacji w tym zakresie zmuszało autorów do licznych wywiadów i rozmów z mieszkańcami i uważnego przeglądania archiwów. Zaangażowanie mieszkańców, zwłaszcza tych ze „starszymi peselami” ma przemożny wpływ na wiejską integrację międzypokoleniową. Gromadzone są również materiały dotyczące różańskich rodów. Wydanie opracowania, z którego wiedzę genealogiczną mogliby pozyskiwać młodsi mieszkańcy, nie będzie możliwe w ramach omawianego projektu (ten się już zamyka), jednak członkowie Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi szukają innych rozwiązań sfinansowania wydawnictwa.

Powstanie w krótkim czasie 3 opracowań dotyczących historii jednej miejscowości jest ewenementem wykraczającym poza spotykane sytuacje. Podkreśla to, że mieszkańcy Różanki dbają nie tylko o „ciało” lecz i „ducha”.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem „Różanka wieś rozwoju i sukcesów” w którym ukazał się na stronie Gminy Wiśniowa.

 

Czytaj więcej

Fotorelacja z spotkania kończącego projekt „Różańskie przekazywanie tradycji”

dsc00143

Wczoraj czyli 22.10.2016 odbyło się w naszej wsi spotkanie mieszkańców w Domu Ludowym, które było zakończeniem programu „Różańskie przekazywanie tradycji”. Na tym spotkaniu Pani Agata Grodzka zaprezentowała mieszkańcom efekt swojej ciężkiej pracy – czyli książkę pt.”Różańskie znaki wiary”, wydanej w ramach tego programu. Zapraszamy do przeglądnięcia fotorelacji z tego spotkania. Link

Czytaj więcej

RÓŻAŃSKIE PRZEKAZYWANIE TRADYCJI

SOŁECKA GRUPA DZIAŁANIA W RÓŻANCE

zaprasza

wszystkich mieszkańców wsi Różanka

na podsumowujące zadanie:

„Różańskie przekazywanie tradycji”

realizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

Spotkanie odbędzie się w Domu Ludowym w Różance dnia 22 października 2016 r. o godzinie 15:00

W programie:

  • prezentacja autorska Pani Agaty Grodzkiej wydania albumowego „Róźańskie znaki wiary”

występ laureatów IX Międzynarodowego Konkursu Piosenki „Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej”podkarpackie_przestrzen_otwarta-1

Czytaj więcej