Zakup nowych książek do biblioteki

„Mądrość i zacność jest w takim kraju,
gdzie księgi piszą, gdzie je czytają.
Bo dziwną siłę ma w sobie księga,
naucza ludzi, do serc im sięga.
Tych, co są jednej mowy- jednoczy,
raduje dusze i cieszy oczy.”

Anna Świrszczyńska

 

biblioteka Niezwykłe słowa poetki  przyświecały zapewne Radzie Sołeckiej i Panu Sołtysowi wsi Różanka Ryszardowi Strzępkowi – hojnym darczyńcom na rzecz biblioteki Szkoły Podstawowej     w Różance.  Za  otrzymaną kwotę       2 000.00zł. zakupiono 149 książek      o różnorodnej tematyce, które niewątpliwie wzbogacą wiedzę, umiejętności, wrażliwość naszych uczniów, pozwolą przyjemnie spędzić wolny czas i wskażą drogę postępowania młodym czytelnikom.

„Nie ma takiej dziedziny życia, w której by dobra książka nie pomogła”
(Lucjan Rudnicki), a zatem czytajmy … sami, czytajmy dzieciom. CZYTAJMY KSIĄŻKI!

Serdecznie dziękujemy za wzbogacenie księgozbioru szkolnego.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Różance

 

Czytaj więcej

Wręczenie upominków Panu Ryszardowi Strzępkowi

W miesiącu styczniu Rada Sołecka naszej miejscowości zaprosiła do szkoły przedstawicieli organizacji działających w Różance: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze, Rada Rodziców. Celem spotkania było wręczenie upominków Panu Ryszardowi Strzępkowi z okazji uhonorowania go tytułem: „Sołtys Roku 2013 Województwa Podkarpackiego”. W spotkaniu uczestniczyli również radni Gminy Wiśniowa z Przewodniczącym Zbigniewem Migą na czele. Sołtys wsi podzielił się z zebranymi swoimi przeżyciami, związanymi z wręczeniem tytułu, wywiadami radiowymi i telewizyjnymi. Zebrani życzyli laureatowi sił do dalszej pracy i odśpiewali gromkie: „100 lat”.

 

Czytaj więcej