Koło gospodyń

kurs_maxInicjatorką powstania KGW w Różance w 1938 (lub 1937) roku była żona ówczesnego kierownika szkoły,Bronisława Staroń. Pomysł zorganizowania Koła spotkał się wśród gospodyń różańskich z dużym aplauzem. Świadczą o tym choćby zapiski anonimowej członkini, pochodzące ze sprawozdania z całorocznej pracy KGW:

„Mojem marzeniem była organizacja, któraby zajęła kobiety pracą, rozweseliła i związała naszą wioskę w większą miłość i przyjaźń (…)W tegorocznej pracy w Kole, pan Kierownik (przypuszczalnie F. Staroń) wygłaszał nam początkowo referaty i pogawędki, z których myśmy wiele skorzystały. Były to pogadanki o pijaństwie, o pomocy biednym, o podniesieniu oświaty w naszej wiosce i o higienie”.

W ramach swej działalności KGW organizowało kursy krawieckie, kulinarne, uroczystości dożynkowe i świąteczne Opłatki. W okresie powojennym działaniom Koła przewodniczyła znana kucharka weselna, Helena Bykowska. Na przełomie lat 50 – tych i 60 – tych jej miejsce zajęła Genowefa Grzebień, udzielająca się również w Komitecie Rodzicielskim przy Szkole Podstawowej w Różance. Wspomnieć należy tutaj o osobie Katarzyny Kopeć, która przez szereg lat angażowała się w działalność Koła jak również całej społeczności wsi. Była ona organizatorką wielu kursów i pokazów dotyczących tematyki gospodarstwa domowego jak również prowadziła szeroką działalność kulturalną wśród dzieci i młodzieży. Szczególny wkład w rozwój KGW położyła kolejna przewodnicząca,Czesława Bełch. Swoim oddaniem i pogodnym usposobieniem bardzo szybko zjednywała sobie nowe członkinie Koła. Równocześnie pełniła fynkcję radnej działając na rzecz mieszkańców całej gminy. Po jej śmierci organizacją zajęła się Anna Konsur. W chwili obecnej pracami KGW kieruje Emilia Wójcik.