Kółko rolnicze

kr_maxKółko Rolnicze w Różance powstało na początku lat 30 – tych ubiegłego wieku. Organizacja ta początkowo zajmowała się wprowadzaniem nowych odmian roślin uprawnych poprzez tzw. „poletka rolne”. W wyposażeniu Kółka Rolniczego były proste urządzenia do oczyszczania nasion jak „żmijka” czy „cylinder”- maszyna podobna do młynka stosowanego obecnie. To ostatnie urządzenie mieściło się w izbie u rolnika Józefa Cynarskiego na „Roli”. O jego wartości świadczy fakt, iż umieszczono go w mieszkaniu. Za oczyszczanie zboża były pobierane opłaty na rzecz Kółka. Sprowadzano też nawozy takie jak saletra czy tzw. „zyndra belgijska”. Były to towary one bardzo drogie, zaś dla członków Kółka przyznawano po 5 kg saletry na uprawę kapusty. Jedną z form działalności było urządzanie współzawodnictwa w dziedzinie upraw dotyczącego np. wyhodowania największego buraka pastewnego we wsi.

Po wojnie Kółko doposażyło się sprzętowo – posiadało m. in. rozsiewacz do nawozów. Sprzęt ten był przechowywany we dworze należącym wcześniej do rodziny Nartowskich. W 1963 roku posiadało dwa ciągniki URSUS – 28, które były obsługiwane przez Albina Podsiadło i Adolfa Szkołuta. W 1967 roku zakupiono u Józefa Brydy działkę, na której wybudowano garaże dla sprzętu. W latach 70 – tych powstały SKR-y, które wchłonęły Kółka Rolnicze. Dyspozytorem sprzętu na tzw. bazie ZUM (Zakład Usług Mechanizacyjnych) w Różance byli: Szypuła Eugeniusz z Różanki i Urban Ryszard z Wiśniowej. Po transformacji ustrojowej na początku lat 90 –tych wsie przejęły sprzęt i bazy od SKR w Wiśniowej. Po przekazaniu majątku przez SKR Wiśniowa decyzją zebrań ogólnych wsi podjęto kontynuację dotychczasowej działalności gospodarczej Kółka Rolniczego w Różance. W 1993 r. dokonano formalności niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej a to: powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną zgodnie z obowiązującym statutem, który obowiązuje jeszcze od 1984 r., zarejestrowano KR w Urzędzie Statystycznym poprzez nadanie mu REGON, zarejestrowano działalność gospodarczą w Urzędzie Skarbowym i nadano NIP, zarejestrowano KR w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z obowiązującymi w danych okresach przepisami, formy własności jak  i formy organizacyjne Kółka Rolniczego były różne. Nie mniej jednak czołowym rodzajem działalności było wspieranie i dbanie o rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych, a przede wszystkim świadczenie usług mechanizacyjnych i transportowych na rzecz rolników wsi Różanka. W miarę możliwości finansowych Zarząd dba o wymianę przestarzałego sprzętu rolniczego jak również poszerzanie jego stanu. Obecnie Kółko Rolnicze realizuje usługi w zakresie prac rolnych, t.j. orki, zasiewu zbóż, oprysków, koszenia traw, kombajnowania zbóż i prasowania słomy, siana, wywozu obornika, usług beczkowozem, jak również sprzedaży nawozów sztucznych, materiałów budowlanych itd. W ciągu wieloletniej działalności Kółka w jego rozwój angażowało się wielu mieszkańców wsi, szczególnie wspomnieć należy tu o osobach Tadeusza Wójcika, Stanisława Ogorzałka czy Stanisława Cynarskiego. Obecny prezes Kółka Rolniczego Kopeć Jerzy podpisał umowę najmu z dzierżawcą Ryszardem Strzępkiem, który odprowadza czynsz na rzecz Kółka  i świadczy usługi dla rolników.