Wykaz inwestycji zrealizowanych na terenie wsi w roku 2006

  • maj – położenie nawierzchni asfaltowej na 1/2 drogi Różanka Caritas oraz na drodze koło p. B.Kawy;
  • 12-14 czerwiec – wymiana okien w Domu Ludowym(góra);
  • 23-24 październik – położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Grabin(do p. Bykowskiego) oraz na rozjeździe na Rolę;
  • koniec października – wójt Z. Gruszczyński podpisał umowę na projekty sal gimnastycznych w Różance i Markuszowej; projekt został wykonany  w terminie do czerwca 2007 r.1