ZEBRANIE WIEJSKIE

Zawiadamia się mieszkańców wsi Różanka, że w dniu 22.09.2019r. tj. niedziela o godzinie 14.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Różance odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

 1. Informacja o wykonaniu budżetu wsi za 2019r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego na 2020r.
 3. Sprawy różne

Prosi się o liczny i niezawodny udział w zebraniu.

Sołtys

wsi Różanka

 

 

Propozycja podziału funduszu sołeckiego na 2020r. dla wsi Różanka przygotowana przez Radę Sołecką w Różance:

Wysokość funduszu na 2020r. dla wsi Różanka 0 42 081,90zł

 

Oświata – 7 000,00 zł w tym:

 • zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obiektu szkoły – 7 000,00 zł

Ochrona przeciwpożarowa – 6 000,00 zł w tym:

 • zakup sprzętu i wyposażenia 6 000,00 zł

Transport drogi gminne 11 000,00 zł w tym:

 • zakup kamienia na drogi gminne – 11 000,00 zł

Promocja gminy (wsi) – 11 081,90 zł w tym:

 • wykonanie kalendarza wiejskiego – 2 500,00 zł
 • utrzymanie strony internetowej wsi (umowa o dzieło) 1 500,00 zł
 • zakup materiałów promocyjnych (pocztówki, długopisy z nadrukiem) – 2 500,00 zł
 • organizacja imprezy „Piknik Różański” – 2 000,00zł
 • wydanie tomiku wierszy autorstwa Jana Frodymy – 2 581,90 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 4 000,00 zł  w tym:

 • zakup sprzętu i wyposażenia do Domu Ludowego Różanka –  4 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000,00 zł w tym:

 • Zakup kamer do monitoringu obiektów komunalnych (wieża widokowa) – 3 000,00 zł

Ogółem fundusz sołecki wsi Różanka 42 081,90 zł

 

 

Czytaj więcej

Rozporządzenie Spółki Wodno – Wodociągowej w Różance

Walne Zgromadzenia

Spółki Wodno –Wodociągowej

w Różance

z dnia 16.03.2019

w sprawie wyboru Zarządu Spółki Wodno – Wodociągowej w Różance

Na podstawie § 15 ust.3, § 20, § 25 Statutu Spółki Wodno – Wodociągowej w Różance

§ 1

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zebranie wybrało następujące osoby:

 • Konsur Bogusław – przewodniczący

 • Tadeusz Szaro – z-ca przewodniczącego

 • Maślanka Kazimierz – skarbnik/sekretarz

 • Wolan Kazimierz – członek

 • Miśkiewicz Wiesław – członek

 • Szczotkowski Lucjan – członek

 • Śliwa Leszek – członek

 • Warchoł Robert – członek

 • Wójcik Ryszard – członek

& 2

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Spółki Wodno – Wodociągowej w Różance

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zebranie wybrało następujące osoby:

 • Łukasz Pirga – przewodniczący

 • Kazimierz Cynarski – członek

 • Krzysztof Michalski – członek

& 3

Na zebraniu została ustalona nowa stawka opłata za konserwacje 100zł na rok czasu płatna do końca września każdego roku, którą można wpłacić w Sklepie GS Różanka lub bezpośrednio na nr konta:

Spółka Wodno Wodociągowa w Różance

68916800040020298320000010

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Druk wpłaty do pobrania.

Czytaj więcej