Niezwykła kobieta na trudne czasy, biografia Katarzyny Kopeć opisana przez Irenę Niewiarowską

Koło Gospodyń Wiejskich w Różance w 2017 roku obchodziło piękny jubileusz 80-lecia swojej działalności. Opracowując kronikę koła, zebrałam dostępne informację na ten temat. W skromnym zakresie odtworzyłam historię koła, zebrałam dostępną wiedzę , nazwiska przewodniczących. Wiele świadków tamtych czasów już nie żyje, stąd wiedza nie jest w pełni kompletna. Szczególnie w tym 80 – leciu zafascynowała mnie osoba przewodniczącej Katarzyny Kopeć. Żyła w latach 1900 – 1962r, była córką Jacentego Kopcia i Anieli Zięba. Mimo upływu lat to nazwisko jest wymieniane, wspominane przez starsze pokolenia ze względu na jej szeroko pojętą działalność, wyjątkową osobowość na niwie religijnej i kulturalnej. Przeżyła wiele trudnych okresów naszej historii.

Urodziła się w okresie zaborów, była świadkiem odzyskania niepodległości w 1918 roku, co było szczególnym wydarzeniem w naszej historii. Żyła i działała w okresie międzywojennym, kiedy odbudowywano naszą państwowość po okresie niewoli. Przeżyła ciężkie lata okupacji, czasy stalinowskie powojenne, kiedy to nasz kraj znalazł się pod dominacją sowiecką. Kronika szkolna tak wspomina jej osobę. Prowadziła różne kursy: krawiecki, gotowania, pieczenia, wyszywania, hawtowania. Podkreślę jej wyjątkowość i aktywność w okresie międzywojennym „w zakresie organizowanie dziecińców, była prekursorką w tej działalności, udział w uroczystościach kościelnych, kółkach teatralnych”. Jak wspomina ją siostrzeniec Pan Henryk Warchoł, nie tylko działała w swojej miejscowości, parafii, ale także prowadziła kursy na terenie powiatu krośnieńskiego i jarosławskiego. Zasłynęła jako organizatorka dziecińców wiejskich w Różance i Grodzisku tuż po II wojnie światowej, co było rzadkością w tym okresie czasu i wyprzedzało czasy , w których przyszło jej żyć. Aktywnie angażowała się w przygotowane uroczystości kościelnych i przedstawień teatralnych. Według jego informacji odtworzyła w pamięci „ Żywot świętej Genowefy” przeczytany i zapamiętany w młodych latach, wystawiając przedstawienie teatralne w Różance i Grodzisku. Ciepło wspomina tę postać Alicja Wójtowicz – córka kierownika szkoły Ferdynanda Staronia w latach 1928 – 1947. Wspomnienia na temat jej lat spędzonych w Różance były publikowane w czasopiśmie „Nad Wisłokiem” w latach 2007-2008. Była suflerką przedstawienia reżyserowanego przez Katarzynę Kopeć, którą określa jako animatorkę życia religijnego w Różance i Grodzisku. Warto zaznaczyć, że punktem centralnym życia kulturalnego wsi była szkoła. Pani Alicja Wójtowicz tak charakteryzuję Panią Kopeć cytuję „ była to wysoka i przystojna brunetka” wyreżyserowała przedstawienie, którego tematem były objawienia Matki Boskiej w Lourdes i muszę przyznać, że jak na ówczesne warunki powojennej wsi bez energii elektrycznej i zaplecza technicznego przedstawienie było bardzo udane i odniosło sukces finansowy. Było dwukrotnie grane na scenie Kółka Rolniczego w Różance oraz Domu Parafialnego w Grodzisku. Przygotowywała dziewczęta do sypania kwiatów w procesjach Bożego Ciała. Jak wspomina cytowana Alicja Wójtowicz, procesje miały bardzo uroczysty charakter, szczególnie na zakończenie jego oktawy. Nie tylko sypano kwiaty, ale wygłaszano recytując krótkie adoracje. Tworzyło to piękny i różnorodny akcent kwiatowy i było ozdobą nabożeństwa. Panią Katarzynę Kopeć można zaliczyć do wyjątkowych osób związanych z działalnością naszego koła, zasłużoną dla całej miejscowości, obdarzoną niezwykłą charyzmą. Rzadko się zdarza, żeby jedna osoba była tak wszechstronnie uzdolniona w różnych dziedzinach. Potrafiła tę swoją wiedzę i zamiłowania przekazać innym.

W tych krótkich wspomnieniach chciałam utrwalić pamięć o tej wyjątkowej osobie i jej dokonaniach. Uważam, że swoją pracą, wszechstronnymi zdolnościami wyprzedziła trudne czasy, w których żyła. To wszystko wymaga utrwalenia i przekazanie tej wiedzy dla przyszłych pokoleń. Działała głównie w małej ojczyźnie, jaką jest nasza wieś Różanka i parafia Grodzisko. Jej dorobek i próba jego opisania jest moim małym wkładem w uczczenie jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, a osoba Katarzyny Kopeć jest z tym okresem związana i zasługuje na upamiętnienie.

Ten artykuł i wspomnienia o Pani Katarzynie Kopeć opisała była Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Różance Irena Niewiarowska

 

 

Katarzyna Kopeć w drugim rzędzie po lewej stronie
Katarzyna Kopeć w drugim rzędzie po lewej stronie
Katarzyna Kopeć siedzi przy stole po prawej stronie
Katarzyna Kopeć siedzi przy stole po prawej stronie
Katarzyna Kopeć stoi w drugim rzędzie po prawej stronie a na przodzie ksiądz Andrzej Pasterczyk
Katarzyna Kopeć stoi w drugim rzędzie po prawej stronie a na przodzie ksiądz Andrzej Pasterczyk