Zakończenie projektu Tradycje to piękno, które chronimy a nie więzy, które nas krępują

W październiku Szkoła Podstawowa w Różance zakończyła realizację projektu „Tradycje to piękno, które chronimy a nie więzy, które nas krępują” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w ramch konkursu grantowego „Kultura Bliska”.

Pracę nad projektem rozpoczęto od rozpropagowania go w szkole i środowisku.       Wybrane grupy uczniów zajęły się zbieraniem informacji dotyczących różańskich kapliczek od mieszkańców wsi, w oparciu o przygotowane ankiety. Przy pomocy zakupionego aparatu cyfrowego wszystkie obiekty zostały sfotografowane i opisane. W oparciu o zebrane materiały zaprojektowana i wykonana została tablica „Szlakiem różańskich kapliczek”. Ulokowana została obok budynku szkoły.

Jednocześnie uczniowie zbierali i gromadzili materiały związane z historią i tradycjami naszej miejscowości. Były to głównie zdjęcia i dokumenty.
W czasie trwania projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne poświęcone nauce piosenek ludowych z naszego regionu oraz zajęcia komputerowe, związane z cyfrową obróbką zdjęć.
Dla wszystkich chętnych uczniów zorganizowana została wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

W okresie wakacyjnym, w porozumieniu z Radą Sołecką, KGW, OSP oraz Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej, odbył się Różański Jarmark Kulturalny poświęcony 555 rocznicy powstania różańskiej samorządności. Z tej okazji uczniowie miejscowej szkoły, pod kierunkiem nauczycieli, przygotowali inscenizację przekazania aktu lokacyjnego wsi Różanka. Podczas imprezy serwowane były regionalne potrawy. Dla upamiętnienia tego wydarzenia wydany został również folder, którzy otrzymali mieszkańcy wsi oraz inni zainteresowani.

Czytaj więcej