Wykaz inwestycji zrealizowanych na terenie wsi w roku 2009

  • koniec lipca – przejęcie przez firmę „Rembud” placu budowy sali gimnastycznej, wykonanie fundamentów(do listopada) nawożenie ziemi do fundamentów;
  • 3 lipca – montaż placu zabaw przy szkole;
  • 22 – 29 lipiec – przebudowa dachu na Domu Nauczyciela;
  • 4- 20 czerwiec – budowa parkingu koło szkoły;
  • lipiec – przebudowa drogi: p. A. Konsur – Budy Bukowe, połozono asfalt na dł. ok. 350m;
  • październik – przebudowa drogi do cmentarza – położono asfalt na dł. ok. 450 m oraz na parkingu koło cmentarza;
  • 16 wrzesień – 26 listopad – przebudowa drogi Różanka Rola; położono asfalt na dł. ok. 2500m;

Czytaj więcej