Drogowe inwestycje w naszej wsi

W naszej miejscowości w ostatnim czasie miały miejsce dwie kolejne inwestycje. Została położona nowa nawierzchnia bitumiczna na 400 metrowym odcinku drogi Centrum -Caritas i została ona wykonana w połączeniu środków finansowych Urzędu Gminy Wiśniowa i środków zewnętrznych przekazywanych na usuwanie klęsk żywiołowych. Kolejna inwestycja finansowana ze środków Urzędu Gminy i jest to droga tak zwana Sarnówka na której położono nową nawierzchnię bitumiczną. Droga ta połączyła mieszkańców przysiółka Rakszawy z centrum wsi a całą miejscowość z sąsiednią wsią Tułkowice.

1 2 3 4

 

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców wsi Różanka, że w dniu 23 września 2018r. o godzinie 13.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Różance odbędzie się zebranie wiejskie:

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z realizacji zadań Funduszu Sołeckiego za rok 2018
  2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok
  3. Sprawy różne

Jednocześnie zawiadamia się mieszkańców, że projekt podziału Funduszu Sołeckiego Jest do wglądu w biurze sołtysa.

Sołtys wsi Różanka

Ryszard Strzępek

Czytaj więcej