ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców wsi Różanka, że w dniu 23 września 2018r. o godzinie 13.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Różance odbędzie się zebranie wiejskie:

Porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie z realizacji zadań Funduszu Sołeckiego za rok 2018
  2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok
  3. Sprawy różne

Jednocześnie zawiadamia się mieszkańców, że projekt podziału Funduszu Sołeckiego Jest do wglądu w biurze sołtysa.

Sołtys wsi Różanka

Ryszard Strzępek