Infrastruktura

Zabudowa

Centrum RóżankiZabudowa Różanki ma charakter rozproszony z tendencją do centralizacji wzdłuż głównych dróg wiejskich. Większość budynków to obiekty murowane, powstałe po 1970 roku. Widoczna jest wzrastająca dbałość o estetykę i bezpieczeństwo bdynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Mieszkańcy Różanki chętnie zgłaszają swoje posesje do udziału w konkursach o tematyce ekologicznej. W centrum wsi zlokalizowane są najważniejsze obiekty użyteczności publicznej.
Budynek Domu Ludowego mieści salę widowiskową z zapleczem gastronomicznym, sklep, remizę OSP oraz bibliotekę wiejską. Nieopodal usytuowana jest szkoła, siedziba Kółka Rolniczego oraz wybudowany w 1986 roku kościół.

Kościół

Drogi i szlaki komunikacyjne

Sieć drogowych powiązań komunikacyjnych Różanki tworzą głównie drogi gminne i lokalne oraz przebiegająca przez wieś, na odcinku 3,5 km, droga powiatowa. Standard dróg jest dobry, wieś posiada bezpośrednie wzajemne połączenia z sąsiednimi miejscowościami drogami o utwardzonej nawierzchni. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców są, tworzące pętle drogi wiejskie, łączące poszczególne przysiółki. Utwardzona nawierzchnia tych dróg umożliwia komunikację samochodową w ciagu całego roku. Funkcjonująca linia autobusowa: Różanka – Strzyżów, Różanka – Rzeszów obsługiwana jest przez PKS oraz prywatnych przewoźników

Elektryfikacja

Wieś jest całkowicie zelektryfikowana. Zbudowana w latach 60-tych sieć energetyczna została później zmodernizowana i w zupełności pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców na energię elektryczną. Inwestycją znacznie poprawiającą bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców okazało się, wybudowane w latach 2000 – 2002, oświetlenie uliczne wzdłuż głównych dróg miejscowości.

Gazyfikacja

Około 90% gospodarstw posiada dostęp do sieci gazowej, wybudowanej w 1980 roku. Obecnie, w dużej mierze, gaz wykorzystywany jest w systemach grzewczych mieszkań oraz funkcjonujących w Różance instytucji.

Wodociągi

Większość gospodarstw domowych czerpie wodę z wodociągów lokalnych. Główny z nich, obejmujący 119 gospodarstw, zaopatruje użytkowników w wodę pochodzącą z ujęcia, położonego w górnej części wsi. Ujęcie to składa się ze zbiornika głównego oraz kilku zbiorników pomocniczych w formie studni kopanych. W skład wodociągu wchodzi również przepompownia, umożliwiająca zaopatrzenie w wodę grupy gospodarstw, do których nie dopływa ona samoczynnie. Część mieszkańców korzysta z wodociągów obejmujących do kilkunastu gospodarstw, wspomagając pobieranie wody hydroforami bądź pompami głębinowymi. Nieliczni mieszkańcy zaopatrują się w wodę w przydomowych studniach.

Telekomunikacja

Sieć telefoniczna obejmuje około 70% mieszkańców. Dostawcą tej usługi na terenie całej wsi jest Telekomunikacja Polska S.A. Istnieje także możliwość korzystania z usług operatorów telefonii komórkowej.

Planowane inwestycje

W strategii rozwoju wsi, opracowanej na najbliższe lata, zaplanowano budowę kanalizacji oraz sali gimnastycznej przy miejscowej szkole.