Relacja z spotkania organizowanego przez Sołecką Grupę Odnowy Wsi – „Co z różańskimi wiatrakami?”

100_5570Co z różańskimi wiatrakami?” to tytuł zadania realizowanego przez Sołecką Grupę Odnowy Wsi w bieżącym roku. Zadanie to składało się z dwóch części: opracowania i wydania książki „Wieś z wiatrakiem w krajobrazie” oraz oznakowania wsi. W ramach drugiego pod zadania zostały wykonane i umieszczone na terenie Różanki tablice informacyjne zawierające nazwy przysiółków wraz z numerami domów. Dla turysty odwiedzającego naszą miejscowość została też wykonana i umieszczona na Domu Ludowym mapa z istniejącymi wiatrakami. Potencjalny gość ma możliwość dotarcia do istniejących jeszcze dwóch wiatraków oraz do odnalezienia miejsc gdzie inne młyny wiatrowe były posadowione. Opracowaniem książkowym, dotyczącym wiadomości o istotnym wpływie wiatraków na poprawę funkcjonowania gospodarstw wiejskich i ich roli w tworzeniu ekokrajobrazu zajął się rodak różański – Witold Grodzki, nauczyciel z Krosna – pasjonat historii regionalnej i przewodnik beskidzki. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 oraz z funduszy Gminy Wiśniowa. Niebagatelnym wkładem w realizację przedsięwzięcia okazała się też praca mieszkańców a szczególnie członków Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi.

W dniu 13 listopada w Domu Ludowym w Różance zjawili się:

Radny Rady Powiatu w Strzyżowie – Grzegorz Tomaszewski

Sekretarz Gminy – Jacek Rybczyk

Dyrektor OK w Wiśniowej– Władysław Salamon

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Małgorzata Twardosz oraz Irena Zimny – pracownik biblioteki w Różance

Dyrektor ZEAS w Wiśniowej – Roman Klocek

Pracownik UG – Paulina Gajda

Radni Gminy Wiśniowa – Kazimierz Pęczar i Ryszard Strzępek

Pracownicy szkoły z dyrektorem Józefem Cynarskim

Przedstawiciele organizacji z terenu wsi Różanka, oraz członkowie Sołeckiej
Grupy Odnowy Wsi

Laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej

Mieszkańcy i przyjezdni, którzy swoją wiedzą i pamięcią przyczynili się do powstania książkowego opracowania o różańskich wiatrakach

Przybył też autor książki – Witold Grodzki z żoną – Jolantą.

DSC_9610Spotkanie rozpoczął sołtys wsi – Ryszard Strzępek. Powitał Radnego Rady Powiatu i przekazał mu dalsze prowadzenie. Pan Grzegorz Tomaszewski przedstawił plan spotkania oraz przywitał wszystkich gości. Laureatki Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej: Aleksandra Sienkowska i Gabriela Świętoniowska wprowadziły zebranych w nastrój odpowiadający oktawie Święta Odzyskania Niepodległości.

W dalszej części prowadzący przedstawił autora opracowania i przekazał mu mikrofon.

 

100_5579Witold Grodzki z wrodzoną sobie swadą opowiedział o tym, jak powstawała książka. Prezentację wzbogacił licznymi fotografiami, które dotyczyły omawianych spraw. Jego wykład i liczne zdjęcia (nie wszystkie znalazły się w książce) był tak zajmujący, że zebrani nie odczuli upływającego czasu. Nawiasem mówiąc – cała prezentacja może swobodnie stanowić kolejną książkę z tej tematyki.

100_5569Konferansjer zaprosił kolejnych laureatów na scenę. Byli to: Natalia Furtek, Martyna Wójcik, Justyna Wójcik i Piotr Wójcik. Ci ostatni czuli większą presję bo musieli wystąpić przed swoimi dziadkami Stanisławą i Tadeuszem Bakota. Z tremą wszyscy laureaci poradzili sobie wspaniale a ich zdecydowane wykonania i interpretacje znanych piosenek i pieśni zachwyciły zebranych. Zaangażowanie młodych wykonawców daje pewność, że kolejne pokolenia przejęły pałeczkę w sztafecie pokoleniowej w zakresie kultywowania tradycji patriotycznych.

Sołtys wsi – Ryszard Strzępek omówił realizację Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w naszej 100_5608miejscowości. Przypomniał, że zebranie wiejskie w 2013 roku powołało Sołecką Grupę Odmowy Wsi, która po przeszkoleniu przygotowała program do realizacji. W ramach programu w 2013 roku został wybudowany zbiornik na wodę pitną, w 2014 – wzbogacono zaplecze kuchenne w Domu Ludowym, udrożniono rowy oraz wydano rozszerzony: „Alfabet Różański”. Są też plany na wykorzystanie pozyskanych funduszy w roku przyszłym. Sołtys wraz z Panią Agatą Wójcik – członkiem Rady Sołeckiej, wręczył autorowi pamiątkowe pióro i kwiaty, które stanowią symboliczne podziękowanie za trud przygotowania książki.

Głos zabrał też przedstawiciel Gminy Wiśniowa – Pan Jacek Rybczyk. Podziękował za zaproszenie i szczerze pogratulował autorowi książki.


Po tym, jak prowadzący stwierdził, że książka o wiatrakach jest pokłosiem „Alfabetu”, głos zabrał wywołany do odpowiedzi dyrektor szkoły. Podziękował on koledze Witkowi za to, że podjął trud zbierania i dokumentowania przemijającej historii. Pogratulował również autorowi wspaniałej prezentacji i prosił, żeby ją jeszcze przedstawić w innych środowiskach. Dziękował też wszystkim, którzy udostępnili posiadane materiały potrzebne do wnikliwego opracowania tematyki wiatraków. Zachęcił zebranych aby odpowiadali na kolejne wezwania w sprawie dokumentowania dziejów wsi, zwłaszcza w sprawie informacji o naszych kapliczkach oraz o różańskich rodach. Dyrektor podkreślił też, że z dekoracji na scenie spogląda na zebranych Marszałek Józef Piłsudski, na którego pogrzebie był oddelegowany wówczas z jednostki wojskowej – Kazimierz Ogorzałek. Ten ostatni wychował się w cieniu wiatraka, który po przeniesieniu dotrwał do naszych czasów. Ogorzałek poniósł śmierć z rąk NKWD a jego „Dąb pamięci” rośnie na różańskim cmentarzu, gdzie uczniowie szkoły składają kwiaty i zapalają znicze pamięci.

Ostatnim akordem spotkania było rozdanie książek oraz cierpliwe oczekiwanie na dedykacyjny wpis autora.

Więcej zdjęć z spotkania znajduje się w naszej galerii – fotorelacja.

Opracował: Józef Cynarski.

Czytaj więcej