Uroczystość posadzenia „Dębu Katyńskiego”

Ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców Różanki była uroczystość posadzenia „Dębu Katyńskiego”. Podobnie jak  kilka sąsiednich miejscowości naszej gminy, szkoła w Różance otrzymała sadzonkę dębu, który miał upamiętnić rodaka – ofiarę katyńskiej zbrodni. Drzewo zasadzone na różańskim cmentarzu poświęcono pamięci posterunkowego PP Kazimierza Ogorzałka zamordowanego 20 kwietnia 1940 r. w siedzibie NKWD w Twerze, pogrzebanego w Miednoje. Ta niecodzienna uroczystość odbyła się 7 maja, przy udziale przedstawicieli samorządu gminnego i wiejskiego, członków rodziny ś.p.K.Ogorzałka, pracowników OK w Wiśniowej,  szkolnej społeczności oraz przedstawicieli rodziców. Po krótkiej akademii o charakterze patriotycznym, przybliżającej sylwetkę zmarłego, wszyscy zebrani, wraz z pocztem sztandarowym, udali się na miejscowy cmentarz gdzie wspólnie posadzono przyniesioną sadzonkę dębu. Następnie cały orszak pomaszerował do różańskiego kościoła, gdzie pod tablicą upamiętniającą poległych podczas wojny mieszkańców Różanki zapalono znicze.

Fotografie z tej uroczystości obejrzeć można na stronach: Szkoły Podstawowej
w Różance oraz Ośrodka Kultury w Wiśniowej.

Czytaj więcej