KAMPANIA SPOŁECZNA DOTYCZĄCA ALBUMU: „OBRAZY Z RODZINNEJ SZUFLADY”.

560 lat, to niezbyt „okrągła” rocznica, jednak stała się ona inspiracją do cyklicznego opracowywania i wydawania w formie książkowej, informacji dotyczących wsi Różanka. Z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć, że w 1454 roku król Kazimierz Jagiellończyk, na prośbę braci Kleczyńskich, wydał dekret przenoszący Różankę na prawo niemieckie. Wiązało się to m.in. z uzyskaniem samorządu wiejskiego. W roku 2014 zostało powołane Stowarzyszenie, które zapoczątkowało coroczne wydawanie opracowań, związanych z historią miejscowości. Wydawnictwa promowały historię wsi, jej zabytkowe kapliczki i wiatraki oraz wiersze mieszkańców i historie rodów. Znaczącym i dobrze przyjętym, był album zawierający zdjęcia związane z życiem codziennym, pielęgnowaniem tradycji, przedstawiający nieistniejące już zabudowania i ówczesnych mieszkańców. Pokłosiem tego wydawnictwa, opracowanego przez Witolda Grodzkiego, było zgromadzenie starych zdjęć i uwolnienie chęci współpracy mieszkańców w zakresie udostępniania i opisywania zdjęć z domowych archiwów.

książki1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Różanka zwraca się do mieszkańców oraz rodaków o „przeglądnięcie” swoich zasobów fotograficznych, gromadzonych przez kilka pokoleń i udostępnienie ich w celu przeskanowania i po opisaniu, umieszczenia zdjęć w albumie: „Obrazy z rodzinnej szuflady”. Chęć zgłoszenia akcesu w omawianym przedsięwzięciu można wyrazić poprzez wysłanie e-maila, telefonicznie, poprzez tradycyjną pocztę oraz w czasie rozmowy z członkami Stowarzyszenia. Przekazanie fotografii zapewni współczesnym mieszkańcom, przywrócenie pamięci o krewnych, ich życiu i wkładzie w rozwój naszej miejscowości. Zapewni to wzmocnienie więzi rodzinnych, przywiązania do tradycji i wzbudzi poczucie wartości rodziny – cegiełki, w naszej społeczności. Zgłębianie tajników rodzinnych archiwów podniesie integrację w rodzinach, sąsiedztwie i całej wsi. Ma to walor wychowawczy i niezbędny w „zakorzenieniu” współczesnego, młodego pokolenia, które zostanie zabezpieczone przed całkowitym wyalienowaniem, w dobie szybko rozwijającego się społeczeństwa.

Przekazywania fotografii można dokonać po uprzednim kontakcie telefonicznym z prezesem Stowarzyszenia: Ryszardem Strzępek – tel. 604 848 327 lub poprzez kontakt mailowy na adres: cynarski@op.pl albo przez stronę wiejską. Można też przekazać ustną informację do członków Stowarzyszenia albo skontaktować się ze Szkołą Podstawową w Różance –tel. 17 2775170.

Fotografie będą zbierane i opisywane do kwietnia 2021 roku.

Opracował: Józef Cynarski – wiceprezes Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

APEL DO MIESZKAŃCÓW RÓŻANKI

Rada Sołecka zwraca się z prośbą o przekazanie lub użyczenie na rzecz tworzonego mini-muzeum przy wieży widokowej. W tym lapidarium planujemy zgromadzenie starych przedmiotów: sprzętu narzędzi i urządzeń związanych pracą w gospodarstwach rolnych. Liczymy, że uda się pozyskać: drewniane niecki, beczki, brony, siedleczki, duże grabie lub inne oryginalne rzeczy. Szczególnie potrzebne są drewniane warsztaty stolarskie, na których można położyć inny, drobny sprzęt. Kamienie młyńskie oraz narzędzia do obróbki kamienia, młockarnie czy młynki do czyszczenia zboża lub „żmijki” w sąsiedztwie istniejącego wiatraka dopełniałyby całości. Informacje o przekazaniu nieużywanych „staroci” prosimy przekazywać do sołtysa – tel. 604 848 327.

main_DSC_4829

 

Zdjęcie dla przyciągnięcia uwagi.

Czytaj więcej