KAMPANIA SPOŁECZNA DOTYCZĄCA ALBUMU: „OBRAZY Z RODZINNEJ SZUFLADY”.

560 lat, to niezbyt „okrągła” rocznica, jednak stała się ona inspiracją do cyklicznego opracowywania i wydawania w formie książkowej, informacji dotyczących wsi Różanka. Z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć, że w 1454 roku król Kazimierz Jagiellończyk, na prośbę braci Kleczyńskich, wydał dekret przenoszący Różankę na prawo niemieckie. Wiązało się to m.in. z uzyskaniem samorządu wiejskiego. W roku 2014 zostało powołane Stowarzyszenie, które zapoczątkowało coroczne wydawanie opracowań, związanych z historią miejscowości. Wydawnictwa promowały historię wsi, jej zabytkowe kapliczki i wiatraki oraz wiersze mieszkańców i historie rodów. Znaczącym i dobrze przyjętym, był album zawierający zdjęcia związane z życiem codziennym, pielęgnowaniem tradycji, przedstawiający nieistniejące już zabudowania i ówczesnych mieszkańców. Pokłosiem tego wydawnictwa, opracowanego przez Witolda Grodzkiego, było zgromadzenie starych zdjęć i uwolnienie chęci współpracy mieszkańców w zakresie udostępniania i opisywania zdjęć z domowych archiwów.

książki1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Różanka zwraca się do mieszkańców oraz rodaków o „przeglądnięcie” swoich zasobów fotograficznych, gromadzonych przez kilka pokoleń i udostępnienie ich w celu przeskanowania i po opisaniu, umieszczenia zdjęć w albumie: „Obrazy z rodzinnej szuflady”. Chęć zgłoszenia akcesu w omawianym przedsięwzięciu można wyrazić poprzez wysłanie e-maila, telefonicznie, poprzez tradycyjną pocztę oraz w czasie rozmowy z członkami Stowarzyszenia. Przekazanie fotografii zapewni współczesnym mieszkańcom, przywrócenie pamięci o krewnych, ich życiu i wkładzie w rozwój naszej miejscowości. Zapewni to wzmocnienie więzi rodzinnych, przywiązania do tradycji i wzbudzi poczucie wartości rodziny – cegiełki, w naszej społeczności. Zgłębianie tajników rodzinnych archiwów podniesie integrację w rodzinach, sąsiedztwie i całej wsi. Ma to walor wychowawczy i niezbędny w „zakorzenieniu” współczesnego, młodego pokolenia, które zostanie zabezpieczone przed całkowitym wyalienowaniem, w dobie szybko rozwijającego się społeczeństwa.

Przekazywania fotografii można dokonać po uprzednim kontakcie telefonicznym z prezesem Stowarzyszenia: Ryszardem Strzępek – tel. 604 848 327 lub poprzez kontakt mailowy na adres: cynarski@op.pl albo przez stronę wiejską. Można też przekazać ustną informację do członków Stowarzyszenia albo skontaktować się ze Szkołą Podstawową w Różance –tel. 17 2775170.

Fotografie będą zbierane i opisywane do kwietnia 2021 roku.

Opracował: Józef Cynarski – wiceprezes Stowarzyszenia.