Ośrodek Caritas

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka pobytu dziennego powołana w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które nie mogą podjąć pracy zawodowej. W placówce są realizowane zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Rehabilitacji tej są poddawane osoby z powiatu strzyżowskiego.

Zajęcia odbywają się w obrębie 6 pracowni tj.: komputerowo-introligatorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, prac ręcznych, ogrodniczej, plastyczno – ceramicznej, gobelinu i haftu. Podczas zajęć wykonywane są m.in.: świeczniki, ozdobne maski, szopki bożonarodzeniowe, ozdoby ścienne (motywy roślinne, sakralne), serwety oraz inne przedmioty użytkowe.

Zajęcia terapeutyczne trwają 7 godzin dziennie i są urozmaicone poprzez liczne wydarzenia kulturalno – oświatowe tj.; wycieczki, ogniska, zajęcia sportowe – paraolimpiady, wyjazdy do kina, na koncerty, udziały w przeglądach twórczości artystycznej. Poza rehabilitacją społeczno – zawodową placówka zapewnia swym uczestnikom opiekę medyczną i psychologiczną.

Nad właściwym przebiegiem zajęć czuwa wykwalifikowana kadra pracownicza; instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka oraz pracownicy administracyjno – gospodarczy, niezbędni do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Warsztaty Terapii Zajęciowej działają  zgodnie z założeniami statutowymi. Środowisko społeczno – wychowawcze placówki zapewnia uczestnikom wiele interakcji ze środowiskiem lokalnym, podczas których uczą się pokonywać swoje słabości, wady i własne niesprawności. Dzięki udziałowi w zajęciach prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestnicy usamodzielniają się i są bardzo aktywni w życiu społecznym, a także nie czują się odrzuceni poprzez innych.