Życzenia Wielkanocne

velikonoce_vajka

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Życzą radni wsi Różanka
Kazimierz Pęczar
Ryszard Strzępek

Do życzeń dołącza się również Rada Sołecka
z sołtysem na czele Ryszardem Strzępkiem

Czytaj więcej

Obrazy z rodzinnej szuflady – w trakcie przygotowań

Screenshot_1_rozanka

Pragniemy poinformować,  że trwają prace nad kolejną albumową publikacją „Obrazy z rodzinnej szuflady”. Książka zaczyna nabierać właściwego wyglądu ale jeszcze dużo pracy nad opisem bogatego zbioru rodzinnych fotografii.

Jeżeli ktoś z zakamarkach domu lub mieszkania ma jeszcze zdjęcia przedstawiające osoby związane z Różanką, to cały czas gromadzone są w swoistym cyfrowym archiwum z przeznaczeniem do wykorzystania w naszych publikacjach.
 
W tej sprawie prosimy kontaktować się z Panem Józef Cynarski lub Witold Grodzki

Czytaj więcej

KOLEJNA KSIĄŻKA Z RÓŻANKI

Nowe wiersze Frodymy

W ramach trwającego od 2014 roku promowania Różanki poprzez wydawnictwa książkowe, Rada Sołecka pragnie przedstawić „Wybrane wiersze Jana Frodymy”, które w tym tomiku przybrały tytuł: „Wigilia samotnego”. Zebrane wiersze zostały ułożone w rozdziały: „W co wierzę”, „Co kocham” i „Co widzę”. Krośnieńskie wydawnictwo: RUTHENUS, końcem 2020 roku wydrukowało ten, drugi już, tomik Jana Frodymy. Wiersze zostały zredagowane przez Józefa Cynarskiego i Witolda Grodzkiego.

Zainteresowanych poezją naszego rodaka, prosimy o udanie się do sołtysa lub do szkoły (oczywiście w celu pozyskania tego tomiku, jak i innych opracowań o Różance).

Józef Cynarski

Czytaj więcej

KAMPANIA SPOŁECZNA DOTYCZĄCA ALBUMU: „OBRAZY Z RODZINNEJ SZUFLADY”.

560 lat, to niezbyt „okrągła” rocznica, jednak stała się ona inspiracją do cyklicznego opracowywania i wydawania w formie książkowej, informacji dotyczących wsi Różanka. Z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć, że w 1454 roku król Kazimierz Jagiellończyk, na prośbę braci Kleczyńskich, wydał dekret przenoszący Różankę na prawo niemieckie. Wiązało się to m.in. z uzyskaniem samorządu wiejskiego. W roku 2014 zostało powołane Stowarzyszenie, które zapoczątkowało coroczne wydawanie opracowań, związanych z historią miejscowości. Wydawnictwa promowały historię wsi, jej zabytkowe kapliczki i wiatraki oraz wiersze mieszkańców i historie rodów. Znaczącym i dobrze przyjętym, był album zawierający zdjęcia związane z życiem codziennym, pielęgnowaniem tradycji, przedstawiający nieistniejące już zabudowania i ówczesnych mieszkańców. Pokłosiem tego wydawnictwa, opracowanego przez Witolda Grodzkiego, było zgromadzenie starych zdjęć i uwolnienie chęci współpracy mieszkańców w zakresie udostępniania i opisywania zdjęć z domowych archiwów.

książki1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Różanka zwraca się do mieszkańców oraz rodaków o „przeglądnięcie” swoich zasobów fotograficznych, gromadzonych przez kilka pokoleń i udostępnienie ich w celu przeskanowania i po opisaniu, umieszczenia zdjęć w albumie: „Obrazy z rodzinnej szuflady”. Chęć zgłoszenia akcesu w omawianym przedsięwzięciu można wyrazić poprzez wysłanie e-maila, telefonicznie, poprzez tradycyjną pocztę oraz w czasie rozmowy z członkami Stowarzyszenia. Przekazanie fotografii zapewni współczesnym mieszkańcom, przywrócenie pamięci o krewnych, ich życiu i wkładzie w rozwój naszej miejscowości. Zapewni to wzmocnienie więzi rodzinnych, przywiązania do tradycji i wzbudzi poczucie wartości rodziny – cegiełki, w naszej społeczności. Zgłębianie tajników rodzinnych archiwów podniesie integrację w rodzinach, sąsiedztwie i całej wsi. Ma to walor wychowawczy i niezbędny w „zakorzenieniu” współczesnego, młodego pokolenia, które zostanie zabezpieczone przed całkowitym wyalienowaniem, w dobie szybko rozwijającego się społeczeństwa.

Przekazywania fotografii można dokonać po uprzednim kontakcie telefonicznym z prezesem Stowarzyszenia: Ryszardem Strzępek – tel. 604 848 327 lub poprzez kontakt mailowy na adres: cynarski@op.pl albo przez stronę wiejską. Można też przekazać ustną informację do członków Stowarzyszenia albo skontaktować się ze Szkołą Podstawową w Różance –tel. 17 2775170.

Fotografie będą zbierane i opisywane do kwietnia 2021 roku.

Opracował: Józef Cynarski – wiceprezes Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

APEL DO MIESZKAŃCÓW RÓŻANKI

Rada Sołecka zwraca się z prośbą o przekazanie lub użyczenie na rzecz tworzonego mini-muzeum przy wieży widokowej. W tym lapidarium planujemy zgromadzenie starych przedmiotów: sprzętu narzędzi i urządzeń związanych pracą w gospodarstwach rolnych. Liczymy, że uda się pozyskać: drewniane niecki, beczki, brony, siedleczki, duże grabie lub inne oryginalne rzeczy. Szczególnie potrzebne są drewniane warsztaty stolarskie, na których można położyć inny, drobny sprzęt. Kamienie młyńskie oraz narzędzia do obróbki kamienia, młockarnie czy młynki do czyszczenia zboża lub „żmijki” w sąsiedztwie istniejącego wiatraka dopełniałyby całości. Informacje o przekazaniu nieużywanych „staroci” prosimy przekazywać do sołtysa – tel. 604 848 327.

main_DSC_4829

 

Zdjęcie dla przyciągnięcia uwagi.

Czytaj więcej

Przebudową drogi tzw. „pętla caritas” – ukończona

Około dwa tygodnie temu została zakończona kolejna inwestycja w naszej wsi –  przebudowa drogi tzw. „pętla caritas”. Dotychczas droga ta na pewnym odcinku nie posiadała podłoża asfaltowego.

Obecnie po ukończeniu inwestycji cała droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Zostały też poprawione rowy i utwardzono pobocza. Modernizacja tej drogi była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

133953699_3787866854640559_1430872863896314920_n 133954726_832485060817157_5910703108310652921_n 133929476_434441824591596_7240296921908479265_n 133929476_226956022222706_500717459642064854_n 134046371_183202310176491_8313640958537873061_n 133955795_3597966753630356_6749968648191438404_n 133958016_762226567713777_3431608811148145094_n 133909721_816943892479643_6234066392751103620_n 133929479_212974263703758_8690226379493377391_n 134044526_771908690074886_8148089080226208986_n 134246686_3845801852122643_7157116084246495303_n 133943765_852281702256103_391730292795523604_n

Czytaj więcej

Różańska Szopka Bożonarodzeniowa 2020

DSC_0126 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0130 DSC_0132 DSC_0134 DSC_0136

Budowanie szopek jest jednym z najbardziej popularnych elementów bożonarodzeniowej tradycji. Chyba nie ma kościoła w Polsce, w którym na Boże Narodzenie nie stanęłaby taka szopka, najczęściej w formie makiety. Szopki są później przez cały okres Bożego Narodzenia tłumnie nawiedzane nie tylko przez dzieci, ale i całe rodziny. W naszej wsi tego roku również powstała szopka przy szkole podstawowej. W pracach związanych z jej przygotowaniem brali udział pracownicy szkoły, a w szczególności Pan Tadeusz Szaro, Sołtys wraz z członkami Rady Sołeckiej. Szopka jest pięknie przystrojona, posiada wiele postaci związanych z narodzeniem Jezusa i można po słuchać przy niej pięknych kolęd w wykonaniu różnych artystów.  Szopkę oczywiście można nawiedzać przez cały okres świąt. Najpiękniej wygląda po zmroku. 

Czytaj więcej