Gminne obchody Dnia Matki 2022

BOG_5958

Dnia 28.05.2022 w Domu Ludowym w Różance odbyły się Gminne Obchody Dnia Matki. Głównym organizatorem tejże imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Różanki. Na uroczystość przybyło wiele zaproszonych gości:

 • przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wiśniowa
 • Sołtysi wsi wraz z radnymi z naszej gminy
 • Wójt gminy wiśniowa
 • oraz inni samorządowcy naszej gminy

Przebieg Gminnych Obchodów Dnia matki można podzielić na 4 główne części:

 • powitanie gości i przemowy ważnych osób
 • obdarowanie wszystkich pań upominkami
 • występ zespołu Ludowa Wisienka
 • spotkanie towarzyskie i luźne rozmowy przy ludowych melodiach

Więcej zdjęć z tej imprezy znajduje się w naszej galerii. Fotorelacja – zdjęcia wykonał Bogusław Konsur

BOG_5943

BOG_5943

BOG_5940

 

Czytaj więcej

Jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt gminy Wiśniowa informuje o jednorazowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych która na terenie Różanki odbędzie się 27 maja 2022 r.(piątek)

Zbierane będą: 

 • stare meble
 • pozostałości po budowie, remontach
 • złom metalowy
 • zużyte opony
 • inne niepotrzebne rzeczy wielkogabarytowe

Zbiórka nie będzie obejmować:

 • zużytego sprzętu elektrycznego
 • opony pochodzące od maszyn rolniczych
 • odpady azbestowe
 • części samochodowe
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej

Screenshot_1

Czytaj więcej

Akcja ekologiczna “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

OGŁASZAMY ZBIÓRKĘ ELEKTROŚMIECI DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW RÓŻANKI I NIE TYLKO.

SPRZĘT PRZYWOZIMY DO SZKOŁY.

CZAS TRWANIA AKCJI: 07.03.2022 – 07.04.2022

elektrosmieci

 

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
2. Chłodziarki, zamrażarki
3. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i
przechowywania żywności
4. Pralki, suszarki do ubrań
5. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, zmywarki
6. Piece elektryczne
7. Elektryczne płyty grzejne
8. Mikrofalówki
9. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania
żywności
10. Elektryczne urządzenia grzejne
11. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli
wypoczynkowych
12. Wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów oraz pozostałe urządzenia czyszczące
2. Maszyny do szycia, urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu
przetwarzania wyrobów włókienniczych
3. Żelazka, urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji
ubrań
4. Tostery, frytkownice
5. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i
opakowań
6. Noże elektryczne
7. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu
oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
8. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu
9. Wagi
10. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
1. Komputery duże stacjonarne, stacje robocze
2. Jednostki drukujące, drukarki
3. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
4. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura oraz notebooki
5. Puste cartridge do drukarek
6. Notepady
7. Sprzęt kopiujący
8. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
9. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
10. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub
przekazywania informacji drogą elektroniczną
11. Terminale i systemy użytkownika
12. Faksy, telefaksy
13. Telefony (bezprzewodowe,komórkowe) automaty telefoniczne
14. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
15. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za
pomocą technologii telekomunikacyjnej
Sprzęt audiowizualny
1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video (sprzęt video)
4. Sprzęt hi-fi
5. Instrumenty muzyczne, wzmacniacze dźwięku
6. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku
lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu
inne niż telekomunikacyjne
Narzędzia elektryczne i elektroniczne
1. Wiertarki, piły
2. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ lub
śrub
3. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
4. Narzędzia do rozpylania
5. Kosiarki i inne narzędzia służące do prac ogrodowych
6. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
2. Kieszonkowe konsole do gier video, gry video
3. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
4. Zabawki z mechanizmem elektrycznym lub elektronicznym
Przyrządy do nadzoru i kontroli
1. Czujniki dymu
2. Regulatory ciepła
3. Termostaty
4. Urządzenia pomiarowe używane w gospodarstwie domowym
Automaty do wydawania
1. Automaty do wydawania napojów gorących
2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
3. Automaty do wydawania produktów stałych
4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty
5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty
Baterie i akumulatory
1. Baterie i akumulatory ołowiowe
2. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
3. Baterie alkaliczne

Czytaj więcej

Zawiadomienie

Spółka Wodno – Wodociągowa w Różance zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Różanka korzystający z wodociągu wiejskiego, że zmieniła się stawka opłat na konserwację. Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło że wysokość opłaty konserwacyjnej na 2022 r., będzie wynosić 120 zł od gospodarstwa i dodatkowo 10 zł od każdej osoby zamieszkałej w tym gospodarstwie (np. gospodarstwo 4 osobowe ma zapłacić 160 zł).

woda2

Czytaj więcej

Zebranie Spółki Wodno – Wodociągowej

woda
 
Zawiadamia się mieszkańców wsi Różanka, że w dniu 27.02.2022r. o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej w Różance odbędzie się zebranie sprawozdawczo Spółki Wodno – Wodociągowej i ustaleniu wysokości opłat na przyszły cykl rozliczeniowy. Z uwagi na ważne sprawy prosi się o przybycie wszystkich osób korzystających z wodociągu wiejskiego.
Zarząd Spółki Wodno – Wodociągowej

Czytaj więcej

NOWE STANOWISKO KRUSZCZYKA POŁABSKIEGO ZNALEZIONE W NASZEJ WSI

ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 29 (2021) str. 169–173

Kruszczyk połabski Epipactis albensis posiada zasięg ograniczony do Europy
Środkowej. W Polsce przebiega północna i północno-wschodnia granica wystę-
powania gatunku (Kaźmierczakowa i in. 2014). Gatunek po raz pierwszy opisa-
ny został z terenu Czech w 1978 roku (Nováková i Rydlo 1978), w Polsce został
odnaleziony dekadę później (Rydlo 1989). W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin
ma status VU – narażony na wyginięcie (Kaźmierczakowa i in. 2014), zaś w wo-
jewództwie podkarpackim uznano go za gatunek krytycznie zagrożony wyginię-
ciem (CR) (Oklejewicz i in. 2015). W Polsce kruszczyk połabski podawany jest
z około 50 stanowisk. Najwięcej z nich znajduje się na Dolnym Śląsku w dorze-
czu Odry oraz na Górnym Śląsku w górnych odcinkach Odry i Wisły, przy czym
wciąż odnajdywane są nowe miejsca występowania (Kaźmierczakowa i in. 2014;
Górski i in. 2021). W województwie podkarpackim gatunek znany jest dotychczas
z dwóch lokalizacji: Oblasek na Podgórzu Rzeszowskim oraz z Wiązownicy koło
Jarosławia (Oklejewicz i in. 2015).
Jesienią 2020 roku, na Pogórzu Strzyżowskim, w Różance, współautor notatki
Tadeusz Kwolek odnalazł pięć osobników kruszczyka połabskiego w przysiółku
Bukowy Las. Ponieważ wszystkie egzemplarze były w fazie owocowania, w celu
potwierdzenia diagnozy stanowisko objęto monitoringiem. W sierpniu 2021 roku
na tym samym miejscu stwierdzono 14 kwitnących osobników, zaś w odległości
ok. 300 m w kierunku południowym kolejnych 6 sztuk i 100 metrów dalej 2 rośli-
ny (Ryc. 1–3). Biorąc pod uwagę niewielką odległość dzielącą poszczególne loka-
lizacje (obszar około 2 ha o dłuższej osi około 400 m), znalezisko można potraktować jako jedno stanowisko liczące 22
osobniki. Kruszczyki rosną w prywat-
nym, blisko stuletnim mieszanym lesie
jodłowo-bukowym, reprezentującym
podgórską formę żyznej buczyny kar-
packiej Dentario glandulosae-Fagetum
collinum. Stanowisko o współrzędnych
49°55’29.6”N 21°40’41.9”E (kwadrat
ATPOL FF72) zlokalizowane jest przy
starej drodze zrywkowej, na połu-
dniowo-zachodnim zboczu, w miejscu
zacienionym, na wysokości 304–316
m n.p.m. W pobliżu rośnie również
buławnik mieczolistny Cephalanthe-
ra longifolia, kruszczyk siny Epipactis
purpurata, kukułka Fuchsa Dactylor-
hiza fuchsii, konwalia majowa Conval-
laria majalis, czosnek niedźwiedzi
Allium ursinum, jeżyna gruczołowata
Rubus hirtus, szczawik zajęczy Oxalis
acetosella czartawa pospolita Circaea
lutetiana, bluszcz pospolity Hedera
helix, dąbrówka rozłogowa Ajuga rep-
tans, kopytnik pospolity Asarum eu-
ropaeum, wilczomlecz migdałolistny
Euphorbia amygdaloides. Stanowisko
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi zrywkowej i może zostać przy-
padkowo zniszczone podczas prac leśnych.
Kruszczyk połabski jest nowym gatunkiem dla flory Pogórza Strzyżowskie-
go. Florę obszaru badała Krystyna Towpasz (1987), przed pierwszym podaniem
gatunku z terenu Polski. Nie był również odnotowany w późniejszych uzupełnie-
niach i dodatkach (Wójcik 2011; Towpasz 2013).
Nie jest wykluczone, iż część lokalizacji podanych w monografii Towpasz
(1987), jako miejsca występowania szeroko rozumianego kruszczyka szerokolist-
nego Epipactis helleborine agg., w istocie dotyczy trudniejszych do terenowej iden-
tyfikacji autogamicznych gatunków kruszczyków – połabskiego Epipactis albensis
czy Greutera Epipactis greuteri (Szeląg i in. 2017).
Ryc. 1. Kruszczyk połabski Epipactis albensis,
Bukowy Las, Pogórze Strzyżowskie – 15.08.2021.
Fot. A Lipiec.
Fig. 1. Epipactis albensis at Bukowy Las,
Strzyżowskie Foothills, 15.08.2021. Phot.
A. Lipiec.

171T. Kwolek, A. Lipiec – Nowe stanowisko kruszczyka połabskiego Epipactis…

kwiat2
Literatura
Górski P., Piwowarski B., Koczur A., Maślikowski Ł., Czarna A., Michalak K.M.
2021. Nowe stanowiska roślin naczyniowych Polski. Wiadomości Botaniczne
64, 646: 1–8.
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga
Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone.
Kraków, Instytut Ochrony Przyrody PAN, 895 ss.
Nováková H., Rydlo J. 1978. Epipactis albensis nový autogamický druh z okruhu
Epipactis helleborine agg. (Orchidaceae). Preslia 50: 161–171.
Oklejewicz K., Wolanin M., Wolanin M.N., Trąba C., Wolański P., Rogut K. 2015.
Czerwona księga roślin województwa podkarpackiego. Zagrożone Gatunki
Roślin. Rzeszów, ProCarpathia, s. 11–179.
Rydlo J. 1989. Poznámky k rozšiřeni a ekologii nĕkterých druhu rodu Epipactis
[Notes on the distribution and ecology of some species of the genus Epipac-
tis]. Muzeum Současnost, Roztoky, Seria Naturae 3: 5–33.
Szeląg Z., Bernacki L., Pawelec J., Stawowczyk K., Wolanin M. 2017. Epipactis
greuteri (Orchidaceae) in Poland. Pol. Bot. J. 62: 117–121.
Ryc. 2–3. Kruszczyk połabski Epipactis albensis, Bukowy Las, Pogórze Strzyżowskie – 15.08.2021. Fot.
A Lipiec.
Fig. 2–3. Epipactis albensis at Bukowy Las, Strzyżowskie Foothills, 15.08.2021. Phot. A. Lipiec.
Towpasz K. 1987. Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego. Zesz. Nauk. Uniw.
Jagiell., Prace Bot. 16: 1–160.
Towpasz K. 2013. Uzupełnienia do flory roślin naczyniowych Pogórza Strzyżow-
skiego (Karpaty Zachodnie) – część 2. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 20 (1):
41–50.
Wójcik T. 2011. Notatki florystyczne ze Strzyżowa i okolic (Pogórze Strzyżow-
skie). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 18 (1): 83-90

 

Autorzy tekstu

Tadeusz Kwolek, Agata Lipiec
Bieszczadzki Park Narodowy
Ustrzyki Górne 19, 38–713 Lutowiska
ul. Pułaskiego 5/85, 35–011 Rzeszów
aglipiec@interia.pl

pdf do pobrania 

Czytaj więcej