Piknik rodzinny

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Różance, Rada Sołecka w Różance, Ochotnicza Straż Pożarna w Różance, Ośrodek Kultury w Wiśniowej zapraszają na PIKNIK RODZINNY. 

Piknik odbędzie się 4 czerwca 2023 r. (niedziela) na placu szkolnym – start godzina 15:00. 

W programie między innymi: występy zespołów artystycznych,  bezpłatny park zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, gry, konkursy, zabawy integracyjne, bufet, smakołyki z grilla.

piknik

Czytaj więcej

Wielkanocne życzenia

wierlkanos

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka,
szalonego i wyjątkowo mokrego śmigusa-dyngusa
oraz samych słonecznych i cudownych dni.

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

Życzą: 

Sołtys wsi Różanka Ryszard Strzępek, pełniący funkcję radnego rady gminy Wiśniowa a zarazem przewodniczący rady gminy.

Radny rady gminy Kazimierz Pęczar

oraz członkowie rady sołeckiej wsi Różanka

Czytaj więcej

Zmiana stawki opłat za wodę

woda_189131

Spółka Wodno – Wodociągowa w Różance zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Różanka korzystający z wodociągu wiejskiego, że zmieniła się stawka opłat na konserwację. Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.03.2023 ustaliło że wysokość opłaty konserwacyjnej na 2023 r., będzie wynosić 150 zł od gospodarstwa i dodatkowo 10 zł od każdej osoby zamieszkałej w tym gospodarstwie (np. gospodarstwo 4 osobowe ma zapłacić 190 zł). Termin płatności do końca września.

Czytaj więcej

1,5% podatku na STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WISI RÓŻANKA

1_procent
Informacja o możliwości przekazania 1,5% podatku na STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WISI RÓŻANKA
Informujemy mieszkańców naszej w wsi, jak również wszystkich sympatyków naszego w/w stowarzyszenia o możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.  W rozliczeniu należy wpisać: KRS nr: 0000270261  natomiast w polu Cel szczegółowy: NA RZECZ ROZWOJU WSI RÓŻANKA 13096
Zarząd stowarzyszenia dziękuje za wszelkie przekazane środki.
 
 
 
 
 

Czytaj więcej

Zebranie Spółki Wodno – Wodociągowej

woda

Zawiadamia się mieszkańców wsi Różanka że w dniu 12.03.2023r o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej w Różance odbędzie się zebranie sprawozdawcze Spółki Wodno-Wodociągowej i ustalenie wysokości opłat na przyszły cykl rozliczeniowy. Z uwagi na ważne sprawy prosi się o przybycie wszystkich osób korzystających z wodociągu miejskiego.

Zarząd Spółki Wodno-Wodociągowej

Czytaj więcej

Noworoczne życzenia

NY

Spokoju, radości i chwili oddechu.
Mijający rok był dla nas wszystkich prawdziwym wyzwaniem.
Życzymy Wam więc, aby nadchodzący 2023 rok przyniósł jedynie to, co dobre!
Niech wszystkie wasze plany zawodowe i prywatne owocują samymi sukcesami,
a nowe pomysły kiełkują w głowie nieustannie.
Roku bez trosk i zmartwień, życia w miłości, przyjaźni i szczęściu. Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech.

Życzą:

Ryszard Strzępek

Rada Sołecka

Administrator Strony

 

Czytaj więcej

Małe podsumowanie prac Rady Sołeckiej w roku 2022

Koniec upływającego roku skłania do podsumowań, omawiania tego, co było w planach a co zostało zrealizowane. Sołtys wsi Różanka – Ryszard Strzępek zwołał na dzień 29 grudnia Radę Sołecką, aby przeanalizować realizację tegorocznych zadań. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście z Wójtem Gminy Wiśniowa – Marcinem Kutem na czele, przedstawiciele organizacji wiejskich oraz Pan Stanisław Frodyma. Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było rozliczenie zadania pt.: Wydanie trzeciego tomiku wierszy Jana Frodymy. Tomik wierszy nosi podtytuł: „Moje marzenie”.

Sołtys po powitaniu przybyłych i krótkim wstępie oddał głos Józefowi Cynarskiemu i Witoldowi Grodzkiemu – redaktorom opracowania. Józef Cynarski przytoczył tytułowy utwór i przedstawił prace związane z wydaniem tego tomu „Wybranych wierszy Jana Frodymy”. Tomiki ukazywały się w latach: 2018, 2020 i 2022. Materiały, które posłużyły do wydania, zostały przekazane przez rodzinę Jana Frodymy. Były to rękopisy wierszy oraz fotografie i slajdy wykonane przez Jana. Przedstawiona została pokrótce droga powstawania wydawnictw, ich finansowania i wprowadzania w obieg czytelniczy.

Ostatni, trzeci tomik został podzielony na rozdziały: „Tak mówi Biblia”, „Życie wiejskie”, „Nasza wiara” i „Marzenia, refleksje, spostrzeżenia” oraz dodatek „Ilustracje”. Czytelnik otrzymał również wskazówki, odnośnie charakteru utworów.

Współredaktor książki – Witold Grodzki mieszkający w Krośnie przedstawił z kolei relację z realizacji zadania dotyczące druku, który wykonało wydawnictwo „Ruthenus” Pana Rafała Barskiego. Należy nadmienić, że większość różańskich publikacji książkowych zrealizowano przez to właśnie wydawnictwo. W dalszej części spotkania, Witold Grodzki poruszył sprawę wprowadzenia zdjęć do książki, które wg. niego, dobrze charakteryzują postać autora – „Magellana”(taki przydomek „nadano” nauczycielowi geografii i astronomii w Mikołowskim Liceum). Podjął również próbę analizy utworów pod względem przydatności dla młodego pokolenia. Należy dodać, że siostra Witolda, Pani Agata Grodzka również miała wkład w ostateczny wygląd publikacji poprzez dokonanie korekty. W tym miejscu należą się podziękowania za jej pracę.

Głos w sprawie wydania wierszy zabrał Wójt Gminy oraz bratanek autora Stanisław Frodyma. Wójt podziękował Radzie Sołeckiej za wspieranie inicjatyw wydawniczych, dotyczących Różanki a przez to wzbogacanie dorobku kulturalnego gminy Wiśniowa. Nadmienił, że od 2014 roku Różanka stara się wprowadzać nowe opracowania na rynek czytelniczy. Z kolei Stanisław Frodyma w imieniu rodziny i nieżyjącego autora wierszy, przekazał podziękowania Radzie i redaktorom, za upamiętnianie i propagowanie twórczości mieszkańców Różanki.

Na koniec Sołtys wsi podziękował redaktorom, przekazał zebranym tomiki (z poleceniem rychłego przeczytania) oraz poinformował o możliwości zaopatrzenia się w tę pozycję, u członka Rady Soleckiej – Tadeusza Szaro.

DSC02913 DSC02914 DSC02918 DSC02919 DSC02922 DSC02923 DSC02924 DSC02925 DSC02928 DSC02929 DSC02932

Józef Cynarski

Czytaj więcej