DO ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓŻANCE

 

 

szkola_rozanka

We wrześniu ubiegłego roku, zebranie wiejskie zaakceptowało propozycję Rady Sołeckiej, dotyczącą wydania albumowego na temat szkolnictwa we wsi Różanka. Na prośbę sołtysa, zawiązał się „zespół redakcyjny”: Agata Grodzka, Józef Cynarski i Witold Grodzki. Chcemy zebrać fotografie, stare świadectwa, czy inne dokumenty związane z naszą Szkołą.

W celu pozyskania materiałów do albumu, prosimy osoby, które mają w swoich zbiorach zdjęcia klasowe czy z wycieczek szkolnych o przesłanie ich skanów (300 lub 600 dpi) na adres: cynarski@op.pl lub na adres szkoły. Prosimy też osoby, które nie zeskanują,
a chciałyby przekazać materiały, o kontakt telefoniczny: 17 2775170 lub mailowy. Materiały zostaną oczywiście zwrócone po zeskanowaniu i z odpowiednią adnotacją umieszczone
w albumie.

Można też przesłać swoje wspomnienia, refleksje czy ciekawostki związane z pracą i funkcjonowaniem  różańskiej szkoły.