Jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt gminy Wiśniowa informuje o jednorazowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych która na terenie Różanki odbędzie się 27 maja 2022 r.(piątek)

Zbierane będą: 

  • stare meble
  • pozostałości po budowie, remontach
  • złom metalowy
  • zużyte opony
  • inne niepotrzebne rzeczy wielkogabarytowe

Zbiórka nie będzie obejmować:

  • zużytego sprzętu elektrycznego
  • opony pochodzące od maszyn rolniczych
  • odpady azbestowe
  • części samochodowe
  • odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej

Screenshot_1