Podsumowanie zebrania wiejskiego

W dniu 17 września 2023r odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Różanki, którego głównym tematem było podjęcie uchwały o podziale środków Funduszu Sołeckiego wsi Różanka na 2024r. Uczestniczący w zebraniu przyjęli podział środków zaproponowany przez Radę Sołecką w Różance. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Wiśniowa, Pan Marcin Kut, który przedstawił mieszkańcom informacje o pracach inwestycyjnych na terenie gminy, oraz plany na 2024 rok.  

img035