Podział środków finansowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020

zebranie_1

zebranie_2

W minioną niedziele odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem był podział środków finansowych Funduszu Sołeckiego na rok 2020. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut. Zebranie przyjęło podział środków finansowych w formie jaką przygotowała rada sołecka i jaką przedstawił sołtys wsi Pan Ryszard Strzępek. W trakcie zebrania w sprawach różnych dyskutowano na temat przyszłości wsi i dalszych inwestycji.

 

Przyjęty podział  funduszu sołeckiego na 2020r. dla wsi Różanka wygląda następująco:

 

Oświata – 7 000,00 zł w tym:

  • zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obiektu szkoły – 7 000,00 zł

Ochrona przeciwpożarowa – 6 000,00 zł w tym:

  • zakup sprzętu i wyposażenia 6 000,00 zł

Transport drogi gminne 11 000,00 zł w tym:

  • zakup kamienia na drogi gminne – 11 000,00 zł

Promocja gminy (wsi) – 11 081,90 zł w tym:

  • wykonanie kalendarza wiejskiego – 2 500,00 zł
  • utrzymanie strony internetowej wsi (umowa o dzieło) 1 500,00 zł
  • zakup materiałów promocyjnych (pocztówki, długopisy z nadrukiem) – 2 500,00 zł
  • organizacja imprezy „Piknik Różański” – 2 000,00zł
  • wydanie tomiku wierszy autorstwa Jana Frodymy – 2 581,90 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 4 000,00 zł  w tym:

  • zakup sprzętu i wyposażenia do Domu Ludowego Różanka –  4 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000,00 zł w tym:

  • Zakup kamer do monitoringu obiektów komunalnych (wieża widokowa) – 3 000,00 zł

Ogółem fundusz sołecki wsi Różanka 42 081,90 zł