Przebudowa drogi Tułkowice Różanka-rola

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi Tułkowice Różanka-rola tak zwaną drogę koło nadajników internetowych. Początkowe prace były związane z robotami ziemnymi. W chwili obecnej jest kładziona nawierzchnia kamienna z klińca a niebawem na sporym odcinku drogi zostanie położona nawierzchnia bitumiczna.

100_5349 100_5351 100_5352