Rozporządzenie Spółki Wodno – Wodociągowej w Różance

Walne Zgromadzenia

Spółki Wodno –Wodociągowej

w Różance

z dnia 16.03.2019

w sprawie wyboru Zarządu Spółki Wodno – Wodociągowej w Różance

Na podstawie § 15 ust.3, § 20, § 25 Statutu Spółki Wodno – Wodociągowej w Różance

§ 1

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zebranie wybrało następujące osoby:

 • Konsur Bogusław – przewodniczący

 • Tadeusz Szaro – z-ca przewodniczącego

 • Maślanka Kazimierz – skarbnik/sekretarz

 • Wolan Kazimierz – członek

 • Miśkiewicz Wiesław – członek

 • Szczotkowski Lucjan – członek

 • Śliwa Leszek – członek

 • Warchoł Robert – członek

 • Wójcik Ryszard – członek

& 2

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Spółki Wodno – Wodociągowej w Różance

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania zebranie wybrało następujące osoby:

 • Łukasz Pirga – przewodniczący

 • Kazimierz Cynarski – członek

 • Krzysztof Michalski – członek

& 3

Na zebraniu została ustalona nowa stawka opłata za konserwacje 100zł na rok czasu płatna do końca września każdego roku, którą można wpłacić w Sklepie GS Różanka lub bezpośrednio na nr konta:

Spółka Wodno Wodociągowa w Różance

68916800040020298320000010

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Druk wpłaty do pobrania.