Tak głosowali mieszkańcy Różanki

Do lokalu Obwodowej Komisji nr 2 w Różance przybyło 383 osoby, co na 781 osób uprawnionych stanowi 49 %. Oddano 11 głosów nieważnych. Wyniki na poszczególne ugrupowania przedstawiają się:

glosowanie

Najwięcej głosów zebrał Wójtowicz Tomasz – 120. Nie powinno to dziwić – wszak jego korzenie rodzinne są głęboko związane z Różanką.

Do Senatu RP wyniki przedstawiają się następująco:

Dzieszko Ireneusz 53

Kapała Ryszard 51

Pupa Zdzisław 269

(Józef Cynarski – sporządzono na podstawie protokołów Obwodowej Komisji)