WIERSZE RÓŻAŃSKIEGO POETY

21file

Mój wiersz jest prosty jak zagon ojczysty

W nim nie ma żadnej wydumanej wiedzy

Jest on jak woda źródlana, przejrzysty

Jak zagon wśród pola, od miedzy do miedzy…”

(Jan Frodyma z Różanki)

W roku obchodów 100 – nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, władze państwowe, instytucje publiczne oraz zwykli obywatele, w różnoraki sposób starają się uczcić to wydarzenie.

Z tej okazji organizowanych jest wiele okolicznościowych uroczystości oraz innych przedsięwzięć. Angażują się samorządy różnych szczebli i społeczeństwo w całym kraju i poza jego granicami. Przez te 100 lat zanotowano wiele wydarzeń, które były dla Polski ważne.

W dniu 16 października 1978 roku zdarzyło się jednak coś, co przyczyniło się do zmian odczuwalnych w całym prawie świecie. Tego dnia, wieczorem ogłoszono wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża. W serca Polaków wstąpiła otucha i nadzieja, pozwalająca myśleć o wyrwaniu się spod jarzma komunizmu. Każdy mieszkaniec naszego kraju oraz polscy emigranci poznali dość dobrze życiorys Naszego Papieża. Powstało wiele filmów i opracowań książkowych o pontyfikacie Jana Pawła II, jego pracy i drodze do świętości. Wrażliwi obserwatorzy rzeczywistości pisali również wiersze, dotykające tych spraw.

Rodak różański – Jan Frodyma, niesiony zachwytem nad postacią Papieża – Polaka, przelał swoje przemyślenia w formie wierszy, na papier. Wybrane utwory zestawił w tomiku, który w dniu 10 czerwca 1987 roku, w Tarnowie przekazał Janowi Pawłowi II. Autor miał w tym czasie 70 lat, wiersze stanowiły więc swoisty dorobek jego życia. Pisane były „atramentem wypływającym z serca”, który wysychając, utrwalał wyrazy hołdu, uznania i wdzięczności dla Piotra naszych czasów.

Dzięki Panu Stanisławowi Frodymie z Różanki, bratankowi autora, kopia tomiku wręczonego świcie papieskiej, trafiła do autora tego wydawnictwa. Celem opracowania i wydania wierszy jest chęć uchronienia wysiłku „różańskiego poety” przed zapomnieniem i pokazania tej pracy, szerszej społeczności. Jest teraz dobra chwila, by w 40 – lecie wyboru na tron Piotrowy, przypomnieć to wydarzenie i wpisać go w rocznicę obchodów związanych z wyjściem Polski, po 123 latach z niewoli. Jan Frodyma był już w tym czasie, mając nieco ponad rok, obywatelem Wolnej Polski.

Opracowanie: Józef Cynarski.