Wydawanie nowych worków na śmieci

12404

Zawiadamia się mieszkańców wsi Różanka że dnia 28 grudnia 2021 roku od godziny 90:00 do 13:00 w budynku Kółka Rolniczego w Różance będą wydawane worki na odpady i naklejki.

 

Sołtys wsi Różanka

Ryszard Strzępek