Wykaz inwestycji zrealizowanych na terenie wsi w roku 2007

  • luty – maj – inż. Pasowicz wykonał projekt budowy sali gimnastycznejIplan budowy Rada Sołecka przygotowała w 2005 r.;
  • 26 czerwiec –  położenie kamienia na drodze p. K. Kiebała – Caritas;
  • 27 czerwiec – położenie nawierzchni asfaltowej na drodze p. K. Kiebała – Caritas;
  • 6 październik –  przygotowanie do tynkowania kościoła;
  • 10 październik – 5 listopad – tynkowanie kościoła;
  • 22 październik – położenie nawierzchni asfaltowej – Tułkowice – p.Skowron;
  • 15 – 17 październik – położenie nawierzchni asfaltowej koło p. Rybki w kierunku Szufnarowej;
  • Starostwo wydało pozwolenie na budowę sali gimnastycznej.