Zawiadomienie

Spółka Wodno – Wodociągowa w Różance zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Różanka korzystający z wodociągu wiejskiego, że zmieniła się stawka opłat na konserwację. Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło że wysokość opłaty konserwacyjnej na 2022 r., będzie wynosić 120 zł od gospodarstwa i dodatkowo 10 zł od każdej osoby zamieszkałej w tym gospodarstwie (np. gospodarstwo 4 osobowe ma zapłacić 160 zł).

woda2