Zdobycie pieniędzy na budowę nowego zbiornika na wodę pitną w Różance

  • Ryszard Strzępek – lider grupy
  • Józef Cynarski
  •  Kazimierz Maślanka
  • Stanisław Frodyma
  • Grzegorz Włodyka
  • Eugeniusz Szypuła
  • Tadeusz Warchoł
  • Tadeusz Szaro
  • Kazimierz Pęczar
  • Piotr Warchoł

Członkowie grupy wzięli udział w dniach 12-13 czerwca w zajęciach warsztatowych w Kołaczycach. Podczas zajęć została opracowana Sołecka Strategia Rozwoju. Jest to strategia wieloletnia, jednak z analizy słabych i mocnych stron naszej miejscowości wyniknęła potrzeba budowy w 2013 roku drugiego zbiornika na wodę pitną. Dokument ten został przyjęty do realizacji podczas zebrania wiejskiego w dniu 23 czerwca. Po pracach projektowych wyłoniony został wykonawca zbiornika – Firma „Partner” ze Strzyżowa. Dzięki sprzyjającej pogodzie firma na przełomie września i października wykonała zbiornik. Budowla ta jest żelbetowa, ma kształt walca o średnicy 5 m i wysokości 3 m. Pojemność zbiornika jest większa od pojemności istniejącego i wynosi 58 tys. litrów. Na sfinansowanie inwestycji złożyły się środki: – 10 tys. z Programu Odnowy Wsi – 10 tys. wkładu własnego, czyli od członków Spółki Wodno – Wodociągowej – ok. 16 tys. dofinansowanie z Urzędu Gminy, która pokryła też koszt wykonania projektu technicznego. Spółka Wodno – Wodociągowa ze swoich środków wykonała uzbrojenie techniczne zbiornika za kwotę ok. 3 500 zł. Część prac członkowie Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi wykonali nieodpłatnie. Jest szansa, że na Mikołajki popłynie woda z nowego zbiornika.