Zebranie wiejskie – podsumowanie

W dniu 18 września 2022 roku odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem
był podział funduszu sołeckiego na 2023 rok. Zebranie prowadził sołtys wsi Ryszard Strzępek,
a zaszczyciła go obecnością Pan Wójta Marcina Kut. Ponadto w zebraniu uczestniczył radny Gminy
Wiśniowa Kazimierz Pęczar oraz protokolant Grzegorz Włodyka, który zarazem jest skarbnikiem gminy
Wiśniowa
Fundusz sołecki za jednomyślną zgodą mieszkańców uczestniczących w zebraniu został podzielony w
następujący sposób.
Do rozdzielenia środków funduszu sołeckiego na 2023r była kwota 53 206,90 zł
Transport i drogi gminne – 7 500, 00 zł tym:
-zakup kamienia i rur przepustowych na drogi gminne wewnętrzne – 7 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł w tym:
– remont dachu na DL Różanka i wykonanie zadaszenia na schodach – 20 000,00 zł
Promocja gminy /wsi/ – 15 206,99 zł w tym:
– wykonanie kalendarza wiejskiego – 4 000,00 zł
– utrzymanie strony internetowej wsi – 2 000,00 zł
– opłata domeny i pochodnych, za utrzymanie strony internetowej wsi Różanka – 500,00 zł
– zakup materiałów promocyjnych – 2 706,90 zł
– organizacja pikniku wiejskiego „ Piknik rodzinny” i usługi – 6 000,00zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 500,00 zł w tym:
– utrzymanie czystości wsi na terenach komunalnych 5 000,00 zł
– zakup kabiny WC na parking komunalny – 5 500, 00 zł