80 – lecie obecności obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Różance

W dniu 23.06.2017r w kościele w Różance, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się uroczysta msza odpustowa. Było to również 80 lecie obrazu N.S.P.J jaki znajduje  się w naszej miejscowości.

W 1937 roku w czerwcu odbył się w Przemyślu Diecezjalny Kongres Eucharystyczny którego pokłosiem było między innymi poświęcenie rodzin całej diecezji opiece Najświętszemu Sercu Jezusowemu (wówczas nasz parafia należała do diecezji przemyskiej). Przebieg tego aktu był następujący: w każdym kościele parafialnym zostały poświęcone obrazu N.S.P.J. i przekazane do każdej wioski przynależącej do danej parafii, a każda wieś w ramach uroczystej procesji i odpowiednich modlitwach oddawała swoje rodziny w opiekę Sercu Jezusowemu.

Różanka też otrzymała taki obraz N.S.P.J. od parafii Dobrzechów (w tamtych okresie większość Różanki należała do tamtej parafii). Obraz przyniesiono do gospodarza Ignacego Strzępka skąd w czerwcowy wieczór przy pięknej pogodzie był niesiony przy zapalonych świecach i pobożnych pieśniach w procesji od stojącego po sąsiedzku krzyża w ogrodzie Klary Wojnarowskiej przez wieś do kapliczki św. Antoniego koło ówczesnego dworu p. Nortowskich. Obraz został wstawiony do kapliczki i podczas modlitw pod przewodem ówczesnego sołtysa Jana Wójcika odbył się akt poświęcenia rodzin Różanki opiece N.S.P.J. w którym brali udział mieszkańcy całej wsi bez względu na przynależność parafialną. Mieszkańcy wioski ślubowali również podczas tej uroczystości, że w miarę możliwości wybudują w Różance kaplice w której umieszczony zostanie ten obraz przed którym poświęcili swe rodziny Sercu Jezusowemu.

Czasy przed drugą wojną były ekonomicznie ciężkie i budowa kaplicy nie doszła do skutku. Poświęcony obraz umieszczono w tymczasowo w miejscowej szkole w jednej z klas gdzie pozostawał przez czasy całej II-giej wojny światowej. Kiedy skończyła się wojna i okres okupacji niemieckiej nastała władza komunistyczna która nakazała usunięcie obrazu ze szkoły. Został on przeniesiony do gospodarza Tomasza Warchoła który mieszkał w Różance przysiółek góra. Kiedy w latach 70-tych Tomasz Warchoł przeniósł się do Strzyżowa, obraz Serca Jezusowego przekazał wdowie Józefie Szkołut gdzie pozostał on do 1984 roku. W owym roku w starym dworze p. Nortowskich utworzona została kaplica a w ołtarzu umieszczony został obraz. Stało się to 24 stycznia 1984 roku kiedy poświęcono kaplicę o odprawiona została pierwsza msza święta w dziejach Różanki.

Kiedy został wybudowany nowy kościół obraz został umieszczony w głównym ołtarzu a kościół stał się pod wezwaniem N.S.P.J. Obecnie mieści się on w specjalnym stelażu obok figury św. Antoniego drugiego patrona naszego kościoła. Taka jest historia tego obrazu, a zatem dopełniły się śluby naszych ojców i dziadków z przed II -giej wojny światowej, których marzenia i przyrzeczenia spełniły się po blisko 50-ciu latach, a obraz N.S.P.J. jest pośród nas już 80 lat przed którym możemy się modlić i wypraszać potrzebne łaski.