Jasełka przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas

W miesiącu styczniu odbyły się występy Jasełek bożonarodzeniowych przygotowanych przez pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance. Podopieczni mogli zaprezentować swoje umiejętności aktorskie przed szerszą publicznością, która przyjęła ich z życzliwością
i uznaniem.
Na premierowy występ 19.01.2012r. przybyli rodzice, opiekunowie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, ks. dyrektor Stanisław Słowik, dyrektor PCPR Barbara Szczygielska wraz z pracownikiem PCPR Krzysztofem Kozą, kierownik WTZ Ropczyce Urszula Rymut oraz duszpasterz WTZ ks. Krzysztof Hyziak.
Kolejną publicznością, przed którą uczestnicy zaprezentowali się, byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Różance na czele z panem dyrektorem Józefem Cynarskim. Ostatni występ, ale jakże emocjonujący, odbył się w kościele filialnym w Różance przed mieszkańcami tejże wsi. Podopieczni z wielkim zaangażowaniem i uczuciem przedstawili historię  Narodzenia Pańskiego, co zostało docenione przez  publiczność  gromkimi brawami. Ks. proboszcz Jerzy Oczoś oraz przedstawiciele Rady Parafialnej podziękowali
wszystkim ”aktorom” oraz ich opiekunom za pracę i trud włożony w przygotowanie tego widowiska.

oprac. Grażyna Łuc