Premiera albumu „Obrazy z życia wsi Różanka na przestrzeni XX w. cz.1″

DSC_2005 DSC_2019 DSC_2022 DSC_2028 DSC_2033 DSC_2037

W sobotni wieczór, 28 grudnia w Domu Ludowym w Różance odbyła się promocja albumu: „Obrazy z życia wsi” – autorstwa Witolda Grodzkiego. Na zaproszenie Rady Sołeckiej licznie przybyli „współtwórcy” albumu czyli mieszkańcy Różanki oraz innych miejscowości, którzy udostępnili swoje fotograficzne zbiory. W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej – Małgorzata Twardosz oraz radni Rady Gminy Wiśniowa – Kazimierz Pęczar i Ryszard Strzępek. Przybyła też miejscowa bibliotekarka – Irena Zimna, przedstawiciele Rady Sołeckiej, Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Różanka, Spółki Wodno-Wodociągowej oraz emerytowani nauczyciele.

Spotkanie otworzył sołtys wsi – Ryszard Strzępek, który po powitaniu przybyłych oddał mikrofon Józefowi Cynarskiemu. Ten omówił dotychczasowy „dorobek wydawniczy” Różanki, a jest on niemały. Udało się opracować następujące wydawnictwa:

1998 – „Historia wsi Różanki, jej mieszkańców i kościoła” – ks. Władysław Włodyka
2010 – „Różański alfabet” – Józef Cynarski
2014 – „Alfabet Różański” – Józef Cynarski (drugie wydanie, rozszerzone)
2015 – „Wieś z wiatrakiem w krajobrazie” – Witold Grodzki
2016 – „Różańskie znaki wiary” – Agata Grodzka
2017 – „Rody Różańskie” – Witold Grodzki i Józef Cynarski
2018 – „Wybrane wiersze Jana Frodymy” – opracowanie: Witold Grodzki i Józef Cynarski

Opracowania książkowe i albumowe mogły zaistnieć dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy, Lokalnej Grupy Działania, Urzędu Marszałkowskiego czy Rady Sołeckiej. Planowane są dalsze wydawnictwa, w których zamieści się pozostałe wiersze Jana Frodymy a także dalsze części albumu. Na koniec swojego wystąpienia Józef Cynarski zacytował wiersz J. Frodymy – „Rok stary i nowy”.

Witold Grodzki, po przejęciu mikrofonu, przez godzinę, z wrodzoną sobie swadą, opowiadał o przygotowaniach i realizacji Albumu. Przekonał zebranych, że każde zdjęcie niesie w sobie wielopłaszczyznowość, poprzez ujęcie postaci, sytuacji, dalszego planu itp. Mamy nadzieję że po tej znakomitej prelekcji przybędzie materiału do dalszych opracowań.

W imieniu Rady Sołeckiej, Panie Agata Wójcik i Lucyna Ciołkosz wręczyły autorowi wraz z podziękowaniami, kwiaty i drobny upominek. Gratulacje złożył również Wójt Gminy oraz Pani Małgorzata Twardosz. Po części oficjalnej sołtys zaprosił do stołu szwedzkiego, a zebrani otrzymali egzemplarze książki i ustawili się w kolejce po pamiątkowy wpis autora.

Więcej zdjęć z premiery książki w znajdziecie w naszej galerii. Link

Dystrybucją Albumu zajmuje się Rada Sołecka.

Opracował: Józef Cynarski