Różańska Szopka Bożonarodzeniowa 2016

Sołecka Grupa Odnowy Wsi realizowała Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016. W bieżącym roku skupiono się na zadaniu: „Różańskie przekazywanie tradycji”. W ramach tego przedsięwzięcia wydano książkę: „Różańskie znaki wiary” oraz zakupiono figury do szopki bożonarodzeniowej. Koszty tego zadania zostały pokryte z funduszy Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Wiśniowa. Również mieszkańcy naszej wsi włączyli się do wykonania w przyszkolnym amfiteatrze szopki, która była montowana przez ostatni tydzień. Należy w tym miejscu wyrazić serdeczne podziękowania dla angażujących się w te prace. Byli to: Dariusz Bryda, Paweł Wnęk, Krzysztof Wojtanowski, Bogusław Konsur, Kazimierz Pęczar, Tadeusz Szaro. Szczególne podziękowanie należy skierować dla Pawła Furtka z Niewodnej, który podarował sporych rozmiarów choinki. Nad całością tych prac czuwał sołtys – Ryszard Strzępek. Wyrazy wdzięczności należy skierować też do uczniów szkoły, którzy wraz z nauczycielami, przygotowali i umieścili na „drzewkach” ozdoby choinkowe.

Sołecka Grupa Odnowy Wsi zaprasza do odwiedzenia szopki wszystkich mieszkańców oraz gości, którzy spędzają Święta w Różance i okolicy.