Ślady Przeszłości – uczniowie adoptują zabytk

slady1_max„Ślady Przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” – taką nazwę nosi ogólnopolski projekt
t organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest mobilizowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w ochronie dorobku kulturowego regionu. W tegorocznej edycji projektu wzięli udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Różance. Inicjatorem i koordynatorem działań był dyr. Józef Cynarski. Jako obiekt adopcji wybrano różańskie kapliczki i krzyże, gdyż na terenie wsi znajduje się ich aż 31.
W ramach tego kilkumiesięcznego przedsięwzięcia uczniowie przeprowadzili wywiady z właścicielami i opiekunami kapliczek, wykonali makiety tych obiektów, mapę obrazującą rozmieszczenie kapliczek  i krzyży na terenie wsi oraz album z opisem i zdjęciami budowli. Autorami wykorzystanych zdjęć są p. Józef Cynarski oraz p. Witold Grodzki.
Ważnym wydarzeniem podczas realizacji projektu była uroczystość adopcji, która miała miejsce obok kapliczki św. Antoniego, przy kościele w Różance. Uczestniczyli w niej uczniowie jak również mieszkańcy wsi.
Podsumowaniem projektu było uczestnictwo delegacji uczniów w regionalnej prezentacji, jaka odbyła się w Muzeum w Rzeszowie.