Wręczenie upominków Panu Ryszardowi Strzępkowi

W miesiącu styczniu Rada Sołecka naszej miejscowości zaprosiła do szkoły przedstawicieli organizacji działających w Różance: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze, Rada Rodziców. Celem spotkania było wręczenie upominków Panu Ryszardowi Strzępkowi z okazji uhonorowania go tytułem: „Sołtys Roku 2013 Województwa Podkarpackiego”. W spotkaniu uczestniczyli również radni Gminy Wiśniowa z Przewodniczącym Zbigniewem Migą na czele. Sołtys wsi podzielił się z zebranymi swoimi przeżyciami, związanymi z wręczeniem tytułu, wywiadami radiowymi i telewizyjnymi. Zebrani życzyli laureatowi sił do dalszej pracy i odśpiewali gromkie: „100 lat”.