Wybór sołtysa

W dniu 10.03.2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa wsi oraz rady sołeckiej wsi różanka. W tajnym głosowaniu Sołtysem wsi został obecnie sprawujący urząd sołtysa Pan Ryszard Strzępek z 90 % poparciem osób głosujących. Na zebraniu w głosowaniu tajnym wyłoniono również sześcioosobową radę sołecką wsi Różanka, w skład której weszły następujące osoby. Józef Cynarski, Ciołkosz Lucyna, Tadeusz Szaro, Piotr Warchoł, Grzegorz Włodyka i Agata Wójcik. Zebranie prowadził radny Gminy Wiśniowa Kazimierz Pęczar, a przebieg wyborów nadzorowała komisja skrutacyjna w składzie: Katarzyna Wolan, Irena Niewiarowska i Irena Zimna. W zebraniu wiejskim uczestniczył wójt Gminy Wiśniowa Pan Marcin Kut, oraz sekretarz Gminy Pan Jacek Rybczyk. 

DSC01609 DSC01610