ZEBRANIE OSP SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 20.02.2016r. w naszej jednostce OSP odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, podsumowujące miniony rok 2015, oraz kadencję ustępującego zarządu za lata 2011-2016. Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP Różanka Eugeniusz Szypuła, zaś przewodniczącym był dh. Jakub Janusz. Na zebraniu stawili się zaproszeni goście w osobach: Ryszard Strzępek-sołtys wsi Różanka Kazimierz Pęczar – radny wsi Różanka Andrzej Michalski – pracownik Urzędu Gminy Wiśniowa Irena Niewiarowska – była wieloletnia dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej kpt. Anna Skrzypkowska – emerytowana funkcjonariuszka PSP, pracowniczka KG PSP oraz SGSP, mieszkająca obecnie w Różance. Po przeczytaniu sprawozdań z działalności OSP, finansowego oraz komisji rewizyjnej, nastąpiły wybory do nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Z przyczyn koniecznych zarząd musiał ulec dosyć znaczącym zmianom. Skład Zarządu OSP Różanka Prezes – Grzegorz Włodyka Wiceprezes – Eugeniusz Szypuła Naczelnik – Grzegorz Włodyka Z-ca Naczelnika – Dariusz Bryda Skarbnik – Krzysztof Wojtanowski Sekretarz – Paweł Wolan Gospodarz – Jakub Janusz Kronikarz – Patrycja Kijowska Członek – Mariusz Sworst Skład Komisji Rewizyjnej OSP Różanka Przewodniczący – Tomasz Jamróg Z-ca Przewodniczącego – Marcin Traciak, Sekretarz –Edyta Tęczar Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń korporacyjnych, które przyznano: Brązowy Medal za zasługi dla Pożarnictwa – Ryszard Wójcik Odznaka Strażak Wzorowy – Jakub Janusz Ważnym punktem zebrania walnego, było podsumowanie tegorocznych zmagań w zawodach sportowo-pożarniczych. Nasza jednostka w roku minionym po raz pierwszy w historii swego istnienia wygrała zmagania na gminnym podwórku, zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet. Również po raz pierwszy mogliśmy wystartować z tego powodu w zawodach na szczeblu powiatowym. Z racji tych wydarzeń, zarząd postanowił ufundować członkom zwycięskim drużyn pamiątkowe medale. Na zakończenie Zarząd OSP Różanka oraz druhowie strażacy pragną gorąco podziękować dh. Eugeniuszowi Szypuła ustępującemu prezesowi, za 43 lata sprawowanie funkcji prezesa, za współpracę, dążenie do ciągłego polepszania jakości OSP Różanka, za szerzenie wśród społeczności prewencji przeciwpożarowej oraz życzyć mu zdrowia, szczęścia, oraz spełniania się w dalszym życiu.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia tutaj.