ZEBRANIE WIEJSKIE

Zawiadamia się mieszkańców wsi Różanka, że w dniu 22.09.2019r. tj. niedziela o godzinie 14.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Różance odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

 1. Informacja o wykonaniu budżetu wsi za 2019r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego na 2020r.
 3. Sprawy różne

Prosi się o liczny i niezawodny udział w zebraniu.

Sołtys

wsi Różanka

 

 

Propozycja podziału funduszu sołeckiego na 2020r. dla wsi Różanka przygotowana przez Radę Sołecką w Różance:

Wysokość funduszu na 2020r. dla wsi Różanka 0 42 081,90zł

 

Oświata – 7 000,00 zł w tym:

 • zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obiektu szkoły – 7 000,00 zł

Ochrona przeciwpożarowa – 6 000,00 zł w tym:

 • zakup sprzętu i wyposażenia 6 000,00 zł

Transport drogi gminne 11 000,00 zł w tym:

 • zakup kamienia na drogi gminne – 11 000,00 zł

Promocja gminy (wsi) – 11 081,90 zł w tym:

 • wykonanie kalendarza wiejskiego – 2 500,00 zł
 • utrzymanie strony internetowej wsi (umowa o dzieło) 1 500,00 zł
 • zakup materiałów promocyjnych (pocztówki, długopisy z nadrukiem) – 2 500,00 zł
 • organizacja imprezy „Piknik Różański” – 2 000,00zł
 • wydanie tomiku wierszy autorstwa Jana Frodymy – 2 581,90 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 4 000,00 zł  w tym:

 • zakup sprzętu i wyposażenia do Domu Ludowego Różanka –  4 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 000,00 zł w tym:

 • Zakup kamer do monitoringu obiektów komunalnych (wieża widokowa) – 3 000,00 zł

Ogółem fundusz sołecki wsi Różanka 42 081,90 zł