Zmiana stawki opłat za wodę

woda_189131

Spółka Wodno – Wodociągowa w Różance zawiadamia wszystkich mieszkańców wsi Różanka korzystający z wodociągu wiejskiego, że zmieniła się stawka opłat na konserwację. Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.03.2023 ustaliło że wysokość opłaty konserwacyjnej na 2023 r., będzie wynosić 150 zł od gospodarstwa i dodatkowo 10 zł od każdej osoby zamieszkałej w tym gospodarstwie (np. gospodarstwo 4 osobowe ma zapłacić 190 zł). Termin płatności do końca września.